więcej


Polityka klimatyczna

2014 World Energy Outlook – najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energii (17924)

2014-11-28

Drukuj
galeria

Fot. Rurociąg gazowy, Temane, Mozambik, CC BY-SA 3.0

Najnowszy raport MAE „2014 World Energy Outlook” - konieczne inwestycje 300 mld dol w OZE i 1000 mld dol w efektywność energetyczną.

Do roku 2040 światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 40% – szacuje Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swojej corocznej publikacji 2015 World Energy Outlook. Jeśli nie ograniczymy obecnego zużycia paliw kopalnych, średnia temperatura na świecie wzrośnie o 3.6°C, co będzie miało katastrofalne skutki dla światowej gospodarki i możliwości zaopatrzenia ludności świata w żywność – ostrzega MAE.

Gaz ziemny

Scenariusz dalszego wzrostu zużycia surowców energetycznych przewiduje dla Europy znaczny wzrost cen paliw, ponieważ – według prognozy – produkcja gazu w Europie spadnie. Kontynuacja wydobycia doprowadzi do zmniejszenia zasobów i do sytuacji, w której w roku 2040 ceny paliw w Europie będą należały do najwyższych na świecie.

rys. 1. Zmiana ceny płaconej przez konsumentów, źródło: euractive

Przewidywania MAE mówią o zmniejszeniu produkcji gazu w Europie i jednocześnie silnym wzroście wydobycia ropy naftowej i gazu w subsaharyjskiej Afryce. W roku 1990 kraje subsaharyjskie wydobyły 7 mld m3 gazu, a dwa lata temu już 58 mld m3 w ciągu roku – to ponad 8-krotny wzrost w okresie zaledwie 23 lat. MEA prognozuje, że za ćwierć wieku łączna produkcja gazu w Afryce wzrośnie do 175 mld m3/rok. Gaz pochodzić będzie głównie z Mozambiku, Tanzanii, Angoli i Nigerii. W roku 2040 wydobycie gazu na kontynencie afrykańskim przewyższać będzie wydobycie w Rosji prognozowane na 130 mld m3, a rekordzistą pozostaną Stany Zjednoczone z produkcją na poziomie 240 mld m3. Światowa produkcja gazu według MAE będzie rosnąć.

Elektrownie jądrowe

W ciągu najbliższych 25 lat spośród działających 434 elektrowni jądrowych aż 200 zostanie wyłączonych z powodu zużycia. Najwięcej przeznaczonych do wyłączenia reaktorów znajduje się w Europie. MAE jest zaniepokojona przyszłymi kosztami likwidacji elektrowni, zwłaszcza że nie ma obecnie skutecznych na dłuższą metę metod unieszkodliwiania wysoko radioaktywnych odpadów jądrowych. Proponowane obecnie rozwiązania uznawane są za tymczasowe. Kluczowy, nierozwiązany dotychczas problem to składowanie odpadów o wysokiej radioaktywności. Według MAE przyszłe koszty zamknięcia elektrowni jądrowych sięgną kwoty 100 mld dolarów.

rys. 2. Zmiana potencjału elektrowni jądrowych (rok 2040)

Obecnie liczba działających reaktorów jądrowych spadła z 427 w lipcu 2013 roku do 388 rok później. Jak widać na rysunku powyżej, poza Japonią i Unią Europejską, w których moc elektrowni jądrowych spadnie, Chiny, Indie i Rosja planują łącznie ok. 200 GW nowych mocy.

Unia Europejska, zdaniem MAE, borykać się będzie z problemem utylizacji i składowaniem odpadów radioaktywnych. Za 25 lat aż jedna czwarta z 705 ton wytworzonych odpadów radioaktywnych składowana będzie w Europie.

W świetle walki ze zmianami klimatu MAE nawołuje do zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Problemem są subsydia wypłacane przemysłowi wydobycia paliw kopalnych wynoszące 550 mld dolarów rocznie – to czterokrotnie więcej niż otrzymuje energetyka odnawialna.

rys. 3. Inwestycje niezbędne do ograniczenia wzrostu temperatury do 2°C do roku 2040

Zdaniem MAE utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2°C wymagać będzie zainwestowania 300 mld dolarów w energetykę odnawialną i 1000 mld dolarów w efektywność energetyczną, a także ogólnoświatowego ograniczenia emisji CO2 o jedną czwartą.
.
Piotr Siergiej, na podst. Euractive

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej