więcej


Polityka klimatyczna

12 krajów UE wzywa do ambitniejszego celu klimatycznego (21197)

CAN Europe
2020-03-06

Drukuj
galeria

Ministrowie 12 krajów UE wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia decyzji o nowym celu UE dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. podczas dzisiejszej rady UE ds. środowiska.

Osiągnięcie zerowej emisji netto w połowie wieku oznacza, że ​​UE musi znacznie przyspieszyć redukcję emisji do 2030 r. aby ogłosić go w zgodzie z terminem międzynarodowym - COP 26 w listopadzie tego roku w Glasgow.

Podczas gdy młodzież z całej Europy demonstrowała przed posiedzeniem Rady, domagając się od polityków podjęcia pilnych działań w celu powstrzymania kryzysu klimatycznego i zachowania ich przyszłości przed niszczącym wpływem zmian klimatu, ministrowie środowiska UE omówili dziś kluczowe elementy europejskiego zielonego porozumienia.

Główną wadą porozumienia jest proces określania, kiedy i jak cel unijny w zakresie klimatu na 2030 r. zostanie zwiększony. Ćwiczenie to jest najbardziej pilnym i najważniejszym rezultatem tego roku dla Unii, ponieważ porozumienie paryskie zobowiązuje wszystkie kraje do przedstawienia nowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji do 2030 r. przed konferencją klimatyczną ONZ - COP26 w listopadzie.

Jednak w przeciwieństwie do swojego międzynarodowego zobowiązania, w przedstawionym prawie klimatycznym (Climate Law) Komisji Europejskiej zasygnalizowano, że zaproponuje się plan zwiększenia celu dopiero we wrześniu 2020, co nie pozostawi rządom UE wystarczającej ilości czasu na osiągnięcie porozumienia przed listopadem, a tym samym podważy sens porozumienia paryskiego.

Na początku tego tygodnia list podpisany przez tuzin państw członkowskich* wezwał Komisję do przedstawienia planu zwiększenia unijnego celu klimatycznego do 2030 r. „jak najszybciej, a najpóźniej do czerwca 2020 r.”.

Równie ważny jest poziom celu. Obecny cel Unii, jakim jest ograniczenie emisji o 40% do 2030 r., wyraźnie nie zgadza się z celami porozumienia paryskiego. Niedawny raport ONZ na temat różnic w poziomie emisji popiera potrzebę zwiększenia przez UE celu do 2030 r. do co najmniej 65% redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby przyczynić się do utrzymania globalnego wzrostu temperatury do 1,5 ° C. Powyżej tego progu zmiany klimatu staną się nieodwracalne, wymkną się spod kontroli i będą bardziej kosztowne dla obywateli i gospodarek.

W odpowiedzi na dyskusje w Radzie ds. Środowiska Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe powiedział: „Odwlekanie nie jest rozwiązaniem, jeśli UE poważnie traktuje kryzys klimatyczny. Komisja Europejska musi jak najszybciej przedstawić wniosek w sprawie zwiększenia celu klimatycznego UE do 2030 r. o co najmniej 65%. Jednocześnie rządy UE nie powinny kryć się za wolnym tempem Komisji, ale powinny rozpocząć dyskusję na temat wzrostu krótkoterminowych redukcji emisji w UE na nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2020.

*Kraje, które podpisały list to: Austria, Dania, Finlandia, Franceja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Włochy. [>>TREŚĆ LISTU]

Źródło: CAN-Europe


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej