więcej


Organizacje pozarządowe i Europejczycy domagają się czystego powietrza (11808)

2010-10-13

Drukuj
Przed główną debatą Komisji Europejskiej na temat od dawna przekładanej dyrektywy pułapowej (NEC) grupa EEB jeszcze raz wystosowała apel o pilne ponowienie rozmów o przepisach dotyczących ochrony powietrza. Ekolodzy zorganizowali maraton pod hasłem „Run for Clean Air Everywhere” („Bieg po świeże powietrze”).
Dyrektywa dotycząca krajowych pułapów emisji (NEC) to główna część legislacji dotyczącej ochrony powietrza, w ramach której zostaną ustalone limity emisji na rok 2020. W maratonie, który odbył się 10 października w Brukseli, udział wzięli ochotnicy z całej Europy. Celem organizatorów imprezy było wysłanie jasnego sygnału do unijnych decydentów i skłonienie ich, aby natychmiast podjęli prace związane z dyrektywą, a tym samym zapewnili Europejczykom dostęp do czystego powietrza w miastach.

Dość niejasne są przyczyny opóźnienia dyrektywy: dostępny na stronie Komisji raport wykazuje, że korzyści płynące ze zrewidowanej dyrektywy dla służby zdrowia, środowiska oraz gospodarki będą większe niż koszty jej wprowadzenia.

„Dyrektywa NEC wymagała rewizji już w 2007 roku, jednak do tej pory Komisja nic nie zrobiła w tej sprawie. Zdajemy sobie sprawę, tak jak Komisja, że rewizja dyrektywy może przynieść tylko poprawę. Dłuższe czekanie jest nieopłacalne i nieodpowiedzialne” – powiedział Louise Duprez, oficer ds. ochrony powietrza.

Grupa EEB z zadowoleniem przyjęła wiadomość o wysiłkach komisarza Janeza Potocnika w sprawie wdrożenia dyrektywy. Jednakże obecny stan wprowadzania w życie przepisów dotyczących pułapów emisji jest mało istotny, gdyż poprawiona dyrektywa dotyczyłaby jedynie pułapów na 2020 rok. Co więcej, najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej wykazuje, że w 2010 roku państwa członkowskie planują przyjąć tylko 18 z planowanych 108 limitów.

Kilka z nich sięga jedynie kilku punktów procentowych, a trzy z nich dotyczą jedynie małych państw, takich jak Malta i Luksemburg, zatem ich wpływ na ogólny poziom zanieczyszczenia w Unii będzie niewielki. Z tego powodu ani posłowie, ani organizacje pozarządowe nie potrafią wytłumaczyć obywatelom Unii przyczyn ciągłego odkładaniu tej ustawy przez Komisję.

W oficjalnym liście przesłanym komisarzowi Potocnikowi poparcie dla celów ekomaratonu wyrazili również posłowie europarlamentu. Zdaniem ekspertów zanieczyszczenia powietrza powodują do pół miliona przedwczesnych zgonów rocznie oraz ciężkie skażenia środowiska poprzez negatywne działanie na klimat, zakwaszanie wody i gleby oraz niszczenie powłoki ozonowej.

źródło: www.eeb.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej