więcej


Nauka o klimacie

Zrównoważona Europa teraz (20816)

2019-05-09

Drukuj
galeria

Sojusz ponad 50 wiodących europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego wzywa szefów państw i rządów UE, którzy zbierają się na szczycie w Sybinie (RO), do nominowania i wyboru europejskich komisarzy, którzy będą wspierać i służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, i ustalenie priorytetów dla środowiska, jakości życia i godnej pracy.

„Zbyt wielu ludzi w Europie pozostaje w tyle”, ponad 50 organizacji pozarządowych powiedziało w liście do każdego szefa rządu lub państwa UE (pdf), odnosząc się do rosnącego ubóstwa, pogłębiających się nierówności, pogarszającego się dostępu do opieki zdrowotnej i niepokojącego poziomu bezrobocia wśród młodzieży . „Tymczasem wiele dużych firm zanieczyszcza środowisko, odmawia zapłaty uczciwej części podatków i wywiera nieproporcjonalny wpływ polityczny”.

To doprowadziło wielu Europejczyków do frustracji i utraty zaufania do zdolności instytucji UE do reagowania na ich aspiracje, co pomaga podsycać eurosceptycyzm, mówi koalicja organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą takie ważne organizacje, jak Greenpeace, Przyjaciele Ziemi, Amnesty International oraz Reporterzy bez Granic, a także Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB), sieć parasolowa reprezentująca około 150 organizacji ekologicznych w całej Europie.

Ponadto eskalacja zagrożenia środowiskowego, przed którym stoi świat, oznacza - jak ostatnio stwierdzono w raporcie opublikowanym przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną na temat różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych (IPBES) - że brak działania, a nawet niewystarczające działania, nie są już opcją.

„Nie ma już czasu na opóźnienia lub samozadowolenie”, wyjaśnia Eva Izquierdo, specjalista ds. Polityki EEB zajmujący się polityką globalną i zrównoważonym rozwojem. „Nadszedł czas, aby UE podjęła poważne działania w celu zbudowania zrównoważonej Europy”.

Nie tylko przejście, ale sprawiedliwe przejście

Z tego powodu EEB i cztery inne organizacje postanowiły przekonać innych czołowych członków społeczeństwa obywatelskiego do połączenia sił i przekazania planu. Łącznie 55 organizacji pozarządowych wysłało list do wszystkich przywódców UE uczestniczących w szczycie w Sybinie w Rumunii 9 maja 2019 r., Błagając ich, by „poprowadzili i poparli sprawiedliwe przejście do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa dla wszystkich ludzi”.

„Kobiety i mężczyźni, których zaproponujecie, aby przewodzić kolejnej Komisji Europejskiej, odegrają główną rolę w urzeczywistnieniu tej wizji UE”, dodaje list, odnosząc się do faktu, że mandat obecnej Komisji prowadził Jean‘s od Jean - Juncker, zakończy się w tym roku.

List przedstawia główne etapy, które nowa Komisja będzie musiała osiągnąć, takie jak osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r., Wdrożenie sprawiedliwszej polityki podatkowej, a także podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia zmian klimatu i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej.

Przedstawia również cechy wymagane w przyszłych komisarzach. „Potrzebujemy komisarzy europejskich, którzy stawiają interesy obywateli Europy, a nie korporacji” - zauważa dokument.

Źródło: www.meta.eeb.org

Artykuł jest częścią projektu "Make Europe Sustainable for All"Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej