więcej


Nauka o klimacie

Zmiany klimatu są zagrożeniem dla gatunków wędrownych (8946)

2010-06-29

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Według wstępnych wyników badań Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), gatunki wędrowne, takie jak żółwie oraz wieloryby, są szczególnie podatne na zmiany klimatyczne. Wyniki te były głównym tematem rozmów, które miały miejsce w czwartek 24 czerwca, przy okazji premiery nowej książki „Przetrwanie: ratowanie zagrożonych gatunków wędrownych” autorstwa Stanleya Johnsona – znanego dziennikarza i działacza na rzecz ochrony środowiska oraz Roberta Vagga. 
Ogłoszone na konwencji „O ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt” (Convention On Migratory Species – CMS) wyniki badań przeprowadzonych przez Zoological Society of London (ZSL) dowodzą, iż nawet niewielkie zmiany warunków środowiska mogą mieć katastrofalne następstwa dla migrujących gatunków.

„Gatunki wędrowne są szczególnie zagrożone przez zmiany klimatu, gdyż ich przetrwanie zależy od stanu wielu siedlisk. Wyniki sprawozdania ułatwią wypracowanie sposobów pomocy w adaptacji wędrownych gatunków do zmian klimatu w skali globalnej” – powiedział sekretarz wykonawczy CMS, pani Elizabeth Maruma Mrema.

Wśród gatunków, które mogą być dotknięte zmianami jest m.in. caretta caretta – żółw morski, jedyny przedstawiciel swego rodzaju, który często wędruje przez brytyjskie wody terytorialne. Zagrożeniami dla tego gatunku są: podnoszenie się poziomu morza, utrata plaż odpowiednich do znoszenia jaj oraz wzrost temperatury, skutkujący zmniejszonym wylęgiem osobników płci męskiej.

Kolejnymi zagrożonymi gatunkami są: żółw zielony, żółw szylkretowy i żółw skórzasty, a także płetwal błękitny, manat afrykański oraz sum olbrzymi.

Aylin McNamara, która przewodzi badaniom UNEP/CMS, stwierdziła: „Wzrost temperatury, zmiany ilości opadów, wzrost poziomu morza, zakwaszenie oceanów, zmiany prądów oceanicznych oraz ekstremalne zjawiska pogodowe – wszystko to wpłynie na populacje gatunków wędrownych. Niezbędne są międzynarodowe działania: wspieranie ochrony tych gatunków na poziomie ponadpaństwowym oraz walka ze zmianami klimatu”.

„Przewidywania pokazują najbardziej prawdopodobną kolejność wymierania gatunków. W ramach obecnego modelu emisji ‘business as usual’ trudno stwierdzić, który z gatunków będzie w stanie przetrwać. Obawiam się, że sytuacja jest już bardzo poważna” – dodała McNamara.

Tymczasem Stanley Johnson poinformował: "Od 5 lat mam zaszczyt być honorowym ambasadorem CMS. Konwencja wykonuje ważną pracę w dziedzinie ochrony zagrożonych gatunków wędrownych. Z współautorem książki Robertem Vaggiem odprowadzamy do UNEP-CMS wszystkie nasze tantiemy, aby wspomóc ich w tym ważnym zadaniu”.

Dodatkowe informacje:


Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (ZSL)
Założone w 1826 roku Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (Zoological Society of London) to międzynarodowe, edukacyjno-przyrodnicze stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest ochrona zwierząt i ich naturalnych siedlisk. Stowarzyszenie prowadzi zoo w Londynie i Whipsnade, prowadzi badania naukowe w Instytucie Zoologii oraz aktywnie uczestniczy w ochronie obszarów morskich. Więcej informacji na stronie www.zsl.org.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) to międzyrządowy traktat zawarty w ramach Programu Ochrony Środowiska ONZ. Skupia się na zachowaniu szerokiego zbioru zagrożonych migrujących zwierząt i ich siedlisk na całym świecie poprzez negocjacje i wdrażanie umów oraz planów działania wobec zwierząt. Obecnie zrzesza 113 krajów.
CMS zapewnia ramy dla globalnej adaptacji, łagodzenia skutków zmian klimatu oraz ochrony gatunków dzikich zwierząt wędrownych w ponad 140 krajach. Najważniejsze działania konwencji to określenie szczególnie zagrożonych siedlisk, gatunków i wszczęcie postępowania awaryjnego.


źródło: United Nations Environment Programme, fot. www.sxc.hu
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej