więcej


Nauka o klimacie

Zmiany klimatu potwierdzone przez ostatnie badania (8979)

2010-03-24

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Seria badań opublikowanych ostatnio przez szanowane instytucje badawcze jednoznacznie potwierdza, że zmiany klimatu mają miejsce. Kolejne już potwierdzenie tego wniosku przez naukę powinno wreszcie skłonić ludzi do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat – apeluje organizacja WWF Polska.
Ostatnie wyniki wskazują, że tak gwałtowne zmiany, jakie obecnie obserwujemy, nie mogą być wynikiem naturalnych cykli. Badania opublikowane przez amerykańską agencję NASA wyraźnie pokazują, że średnia temperatura globalna się podnosi. Ostatnie 10 lat, od 2000 do 2009 roku, było najcieplejszą dekadą w historii pomiarów, czyli od 1880 roku. Stwierdzono również, że 13 z najcieplejszych lat od 1850 odnotowano w ostatnim 14-leciu. Jednocześnie rok 2009 był drugim rekordowo ciepłym rokiem w tym okresie, mimo ekstremalnie zimnych miesięcy zimowych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Podczas gdy w okresie od grudnia do lutego w Polsce było zimno, w Australii wystąpiły upały i susze, a w Kanadzie odnotowano temperatury aż o 4ºC wyższe niż przeciętnie.

Dane o stałym wzroście temperatury potwierdzają też badania polskich służb meteorologicznych. Mimo że miesiące zimowe były w Polsce w tym roku anomalnie zimne, trendy się nie odwróciły. W Polsce na przestrzeni wielu lat obserwujemy zmiany, które odzwierciedlają globalny trend ocieplający – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu „Klimat i energia” WWF Polska.

 Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii (Met Office) opublikował ostatnio wyniki przeglądu ponad 100 prac naukowych, poświęconych zmianom klimatu globalnego, które ukazały się od roku 2007. Skutki zmian klimatu opisane w nich to między innymi wzrost temperatury wód oceanicznych i zasolenia, czy zmiany w rozmieszczeniu opadów (wzrost w regionach wilgotnych i dalszy spadek w rejonach suchych). Potwierdziły się też obserwacje zmian zasięgu lodu morskiego w Arktyce – wielkość letniego minimum (minimalnej wartości, do jakiej spada powierzchnia lodu w wyniku letniego topnienia) zmniejsza się średnio o 600 tys. km2 na dekadę – czyli mniej więcej o powierzchnię Madagaskaru.

Wykazano również, że za pomocą naturalnych przyczyn zmienności klimatu, takich jak zmiany w dopływie energii słonecznej czy aktywność wulkaniczna, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić obserwowanych zmian temperatury – ich wpływ na globalny klimat jest zbyt słaby. Wybuch wulkanu czy zjawisko El-niño mogą wpływać na zmienność klimatu z roku na rok – powodując, że dany rok może być wyraźnie cieplejszy albo chłodniejszy od poprzednich. Nie zmienia to jednak faktu, że trend globalnej temperatury na przestrzeni ponad stu lat jest wciąż dodatni.

Taka zima jak tegoroczna będzie w Polsce należała do rzadkości. Będzie zdecydowanie cieplej, chociaż nie można wykluczyć obfitych opadów śniegu, które są naturalną konsekwencją ocieplenia – wzrost temperatury zwiększa parowanie, a tym samym ilość opadów. Wiosną możemy się spodziewać wcześniejszego budzenia się przyrody do życia i niestety strat w rolnictwie spowodowanych przez późne przymrozki. W najbliższych latach będziemy obserwować wpływ globalnego ocieplenia na zasoby wodne, ekstremalne zjawiska pogodowe, a tym samym bioróżnorodność, zdrowie, wiele sektorów gospodarki. Na wszystkie te zmiany musimy się dobrze przygotować, zamiast kolejny raz domagać się potwierdzenia, czy zmiany klimatu rzeczywiście mają miejsce – dodaje Stępniewski.

Na stronie WWF można sprawdzić odpowiedzi na najczęściej przytaczane przez tzw. „sceptyków klimatycznych” argumenty: www.wwf.pl/przekonaj_sceptyka

W informacji wykorzystano dane następujących instytucji badawczych:
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) rządu Stanów Zjednoczonych:
www.climate.nasa.gov/index.cfm
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:
www.imgw.pl/images/stories/biuletyn_monitoringu/2010/monitoring_zima_2010.pdf
Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii:
www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/pr20100305.html

Prezentacja WWF "A jednak się ociepla" - plik PDF.


źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej