więcej


Nauka o klimacie

Zagrożenie życia w środowiskach oceanicznych o niskiej ilości tlenu (8969)

2010-04-14

Drukuj
Nawet na obszarach głębi oceanicznej cechującej się bardzo niskim stężeniem tlenu może kwitnąć życie. Środowiska te są zagrożone przez globalne zmiany klimatyczne, które mogą przyczynić się do dalszego zmniejszenia stężenia tlenu. W ramach nowego badania, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Marine Ecology", przeprowadzono analizę bioróżnorodności w obszarach o minimalnym stężeniu tlenu Morza Arabskiego, wschodniej części Pacyfiku oraz Zatoki Bengalskiej.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu HERMIONE ("Badanie ekosystemów gorących miejsc oraz wpływ człowieka na europejskie morza") w ramach tematyki Środowisko Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekt HERMIONE został sfinansowany kwotą 8 milionów euro.

Obszary o minimalnym stężeniu tlenu to obszary wód podpowierzchniowych o najniższej saturacji tlenu. Powstają w wyniku rozkładu materii organicznej pochodzącej z bogatych w tlen wyższych warstw wód. Warstwy te są zasiedlone przez niewielkie glony morskie (fitoplankton). Glony po umarciu opadają powoli na dno oceaniczne i są pożywieniem dla bakterii tlenowych, które rozkładając materię, zużywają tlen.

Z powodu braku zjawiska mieszania się słupa wody (pojęcia słupa wody rozciągającego się od powierzchni do osadów dennych) nie jest zapewniany dopływ tlenu do obszarów o jego niskim stężeniu, co prowadzi do powstawania obszarów o minimalnym stężeniu tlenu na głębokościach od 100 do 1 000 metrów. Główne regiony obszarów o minimalnym stężeniu tlenu są raczej stabilne, chociaż sezonowe lub długoterminowe zmiany klimatyczne mogą przyczynić się do przesunięcia ich granic górnych i tym samym do zmiany zamieszkujących je form życia.

Osady na tych obszarach w dalszym ciągu będą zawierać duże ilości materii organicznej. Dlatego są idealnym środowiskiem dla niektórych mikroorganizmów i gatunków zwierząt przystosowanych do niskiej zawartości tlenu.

"Tlen to nadrzędny czynnik sterujący różnorodnością biologiczną i gatunkami organizmów zamieszkujących dno morskie w głównych regionach obszarów o minimalnym stężeniu tlenu", powiedział wiodący autor badania, profesor Andrew Gooday z brytyjskiego Narodowego Centrum Oceanograficznego (NOC) w Southampton. "W miejscach odznaczających się wzrostem poziomu tlenu znaczna różnica w jego ilości przy dnie morskim przyczynia się do istotnej różnorodności, podczas gdy różne typy środowisk przyczyniają się do rozwoju różnych gatunków. W przypadku granic dolnych obszarów o minimalnym stężeniu tlenu wzrasta zawartość tlenu oraz dostępność pożywienia. W związku z tym obszary te są obficie zamieszkiwane przez organizmy o większych rozmiarach, takie jak wężowidła oraz pająki morskie".

Dr Brian Bett z Narodowego Centrum Oceanograficznego dodał, że "szkielety i padlina zwierząt morskich stanowią odosobnione środowiska życia innych organizmów. Na przykład padlinożerne organizmy spokrewnione z krewetkami wykorzystują nieżywe meduzy, ryby i kraby, a inne gatunki żerują na kościach wielorybów".

Skrajne warunki panujące w obszarach o minimalnym stężeniu tlenu powodują wzrost środowiskowej różnorodności gatunkowej, ponieważ niskie stężenie tlenu sprzyja mechanizmom adaptacyjnym, takim jak mniejsze rozmiary ciała oraz większa powierzchnia ciała zwiększająca dopływ tlenu. Profesor Gooday wyjaśnił: "Obszary o minimalnym stężeniu tlenu mogą stanowić kolebkę różnorodności biologicznej, sprzyjając ewolucji gatunków poprzez tworzenie znacznej różnicy w warunkach środowiskowych oraz barier wymiany populacji".

Jednak globalne ocieplenie jest istotnym zagrożeniem dla tych środowisk: przewiduje się, że w miarę wzrostu temperatury oceanu osłabieniu ulegnie pionowe mieszanie się wody oraz rozpuszczalność tlenu w wodzie morskiej. W przypadku nadmiernego zmniejszenia stężenia tlenu zwierzęta i organizmy zaczną wymierać. "Powstanie rozleglejszych i intensywniejszych obszarów o minimalnym stężeniu tlenu w wyniku globalnego ocieplenia prawdopodobnie wywrze negatywny wpływ na bioróżnorodność", powtórzył dr Brett.

Projekt HERMIONE został poświęcony zwiększeniu wiedzy w zakresie ekosystemów głębinowych oraz ich wpływowi na produkcję dóbr i dostarczanie usług. W prowadzonym na wielką skalę projekcie wzięło udział 38 partnerów z 13 krajów europejskich i 1 kraju afrykańskiego.

Więcej informacji:
HERMIONE:
www.eu-hermione.net
Narodowe Centrum Oceanografii, Southampton:
www.noc.soton.ac.uk

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej