więcej


Nauka o klimacie

Zagrożenie koronawirusem większe w zanieczyszczonych miastach (21233)

2020-03-27

Drukuj
galeria

Mieszkańcy zanieczyszczonych miast są bardziej narażeni na Covid-19, ostrzegają eksperci ds. zdrowia i ochrony środowiska.

Zanieczyszczenie powietrza może powodować nadciśnienie, cukrzycę i choroby układu oddechowego - choroby, które lekarze zaczynają wiązać z wyższymi wskaźnikami śmiertelności dla Covid-19. Badanie z 2003 r. Dotyczące ofiar wcześniejszej mutacji wirusa SARS wykazało, że pacjenci w regionach o umiarkowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza byli o 84% bardziej narażeni na śmierć niż w regionach o niskim poziomie zanieczyszczenia powietrza.


Obrazek: Związek między krótkotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego a śmiertelnością przypadków SARS w Chińskiej Republice Ludowej. Rysunek z czasopisma Environmental Health.

Dr Sara De Matteis, włoska profesor medycyny pracy, powiedziała: „Pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc i serca spowodowanymi lub pogorszonymi przez długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza są mniej zdolni do walki z infekcjami płuc i częściej umierają. Tak jest prawdopodobnie również w przypadku Covid-19. Obniżając poziom zanieczyszczenia powietrza, możemy pomóc najbardziej bezbronnym w walce z tą i wszelkimi możliwymi przyszłymi pandemiami.”

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia środowiska w Europie, z największym problemem w miastach, zgodnie z raportami Europejskiej Agencji ds. Środowiska. Pył zawieszony (PM), dwutlenek azotu (NO₂) i ozon w warstwie przyziemnej (O₃) powodują największe szkody i prowadzą do około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie w Europie.

Jednym z hotspotów są północne Włochy, centrum epidemii koronawirusa w Europie. Zanieczyszczenia NO₂ w miastach pochodzą głównie z ruchu drogowego, zwłaszcza pojazdów z silnikiem Diesla, które są również głównym źródłem pyłów zawieszonych.


Obrazek: od lewej do prawej: Ten sam widok na Porta Nuova, dzielnicę biznesową w Mediolanie 8 stycznia, 8 lutego i 8 marca 2020 roku. (Obrazy z kamery internetowej).

Od przełomu tysiącleci nastąpił gwałtowny wzrost udziału pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Europie, z których wiele nie spełniało europejskich norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Przemysł, ogrzewanie gospodarstw domowych i rolnictwo są również odpowiedzialne za niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy.

Do grudnia 2019 r. Unia Europejska wszczęła 71 postępowań w sprawie naruszenia przepisów dotyczących jakości powietrza przeciwko rządom państw członkowskich.

Organizacje ekologiczne popierały lokalne i europejskie działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem, ale często krytykowały rządy krajowe za brak działań. Włochy były jednym z dziesięciu rządów skrytykowanych w zeszłym roku za spóźnienie o ponad sześć miesięcy w publikowaniu planów dotyczących poprawy jakości powietrza.

Zdjęcia satelitarne ujawniły znaczny spadek zanieczyszczenia NO2 w ciągu kilku tygodni, odkąd Włosi ograniczyli ruch drogowy po wybuchu Covid-19.

Sekretarz generalny Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance) Sascha Marschang powiedziała: „Powietrze może się oczyszczać we Włoszech, ale szkoda została już wcześniej wyrządzona ludzkiemu zdrowiu i zdolności ludzi do walki z infekcją. Rządy powinny już dawno zaradzić temu chronicznemu zanieczyszczeniu powietrza, ale nadały priorytet gospodarce nad zdrowiem, promując przemysł motoryzacyjny. Po zakończeniu kryzysu decydenci powinni przyspieszyć działania mające na celu usunięcie brudnych pojazdów z naszych dróg. Nauka mówi nam, że epidemie takie jak Covid-19 będą się pojawiać coraz częściej. Więc sprzątanie ulic jest podstawową inwestycją dla zdrowszej przyszłości.

Anna Gerometta, prezes członka EEB Cittadini per l‘aria napisała w zeszłym tygodniu o związku między wybuchem COVID-19 w Lombardii a niską jakością powietrza odnotowaną w tym regionie.

Germoetta podkreśla, że ​​jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski, ale napisała: „Przez ponad dwa miesiące, od początku grudnia do pierwszego tygodnia lutego 2020 r., stężenia cząstek stałych, PM10 i PM2,5 oraz NO2, dwutlenku azotu, w Lombardii prawie zawsze przekraczały poziomy dopuszczalne prawnie.

Źródło: META – biuletyn European Environmental Bureau.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej