więcej


Nauka o klimacie

Zagospodarowanie wód opadowych na Placu Poczdamskim w Berlinie (20365)

Katarzyna Wolańska
2018-02-02

Drukuj
galeria

Dachy zielone na budynkach przy Placu Poczdamskim w Berlinie (łączna powierzchnia dachów zielonych ok. 12 000 m²), fot. Katarzyna Wolańska

Przy Placu Poczdamskim w samym centrum Berlina w latach 1997-1998 powstał zespół budynków usługowo-mieszkaniowych z modelową koncepcją zagospodarowania i wykorzystania wody deszczowej.

Koncepcja zagospodarowania i wykorzystania wody deszczowej łączy trzy pozytywne efekty: ekologiczny, mikroklimatyczny, a także urbanistyczny. Myśl przewodnia tej koncepcji polega na pozostawieniu wody deszczowej tam, gdzie się ona zbiera, czyli na terenie działki.

Zielone dachy, podziemne zbiorniki i sztuczny akwen stanowią główny rezerwuar wody. Autorami projektu są Herbert Dreiseitl we współpracy z Renzo Piano, Christophem Kohlbeckerem oraz Rogerem Woodwardem. 

Co dzieje się z wodą deszczową na Placu Poczdamskim?

Do odciążenia wód powierzchniowych, podwyższenia bioróżnorodności i efektów klimatycznych przyczynia się głównie ekstensywne zazielenienie dachów umożliwiające retencję i odparowywanie wody deszczowej.

To, czego nie zatrzyma dach zielony, jest gromadzone w zbiornikach o całkowitej objętości 2550 m³ i wykorzystywane do spłukiwania toalet, nawadniania powierzchni zielonych oraz zasilania akwenu miejskiego.

fot. Katarzyna Wolańska

Zasilanie akwenu zaczyna się w miejscach oczyszczających porośniętych trzciną i szuwarami – ok. 1900 m² – wzdłuż akwenu. Podczas silnych opadów deszczu powierzchnia wody może zostać spiętrzona do ponad 30 cm ponad minimalnym lustrem wody.

Sztuczny akwen przy Placu Poczdamskim, fot. Katarzyna Wolańska

W razie ekstremalnych wydarzeń atmosferycznych (średnio co 2-3 lata) wyłapany opad jest odprowadzany z odpowiednim opóźnieniem do kanału Landwehrkanal.

Do zagospodarowania wody deszczowej zastosowane zostało oprogramowanie, którego parametry i założenia określono na podstawie obliczeń symulacyjnych.

fot. Katarzyna Wolańska

Dane projektu:

  • Powierzchnia dachów: ok. 44 000 m² , z tego ok. 12 000 m² to dachy zielone

  • Parowanie: ok. 11 570 m³/a

  • Spłukiwanie toalet: ok. 10 800 m³/a

  • Nawodnienie powierzchni zielonych: ok. 1114 m³/a

  • Powierzchnia wód: ok. 12 000 m²

  • Objętość retencji akwenu: 3100 m³

  • Blisko 100% rocznych opadów jest zatrzymywanych na dachach i na powierzchniach wodnych, odparowywanych lub wykorzystywanych, niewielka część spływa w kontrolowany sposób.

Katarzyna Wolańska, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl

źródło: Potsdamer Platz – ein Areal mit beispielhaftem Regenwasserkonzept, http://www.stadtentwicklung.berlin.de, tłumaczenie na język polski Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej