więcej


Nauka o klimacie

Wybory do Parlamentu Europejskiego okiem SDG Watch Europe (20845)

Tłumaczył: Paweł Popkiewicz
2019-06-13

Drukuj
galeria

Obywatele Unii Europejskiej zagłosowali za nowym politycznym przywództwem, a frekwencja była najwyższa od 25 lat. 

Tak wysoka frekwencja i zdecydowana przewaga głosów oddanych na mocno proeuropejskie i progresywne partie pokazuje, że Europejczycy cenią sobie jedność i pokój, wiążące się z silnym Parlamentem Europejskim oraz pragną polityki skupionej na ochronie klimatu, środowiska i ograniczaniu nierówności. Rezultaty jasno pokazują, że głosujący oczekują odejścia od typowego dla poprzedniej Komisji skupiania się wyłącznie na kwestiach gospodarczych, chcą zaś szybkiego wprowadzenia w życie postanowień Porozumienia Paryskiego oraz Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wybory pokazują, że mimo niepokojących przewidywań w wielu krajach, skrajna prawica nie uzyskała dodatkowych głosów lub w porównaniu do poprzednich wyborów krajowych wręcz je straciła. Jednak w niektórych krajach antyeuropejskie partie prawicowe celebrują zwycięstwo, co jest tendencją budzącą nasz głęboki niepokój i wymagającą pilnego zaadresowania.

SDG Watch Europe i unijne organizacje obywatelskie działające na rzecz Europy Zrównoważonej dla Wszystkich wzywają nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przyszłych przywódców politycznych w Komisji, by ponownie skupili się na podstawowych wartościach europejskich – demokracji i przejrzystości, sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, prawach człowieka, rządach prawa, równości i solidarności. Wszystkie europejskie polityki i przepisy powinny kierować się nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie dobrobytu i zdrowia w ramach granic naszej planety, zwiększenie równości, utrzymywanie bezpieczeństwa i wolności oraz ochrona klimatu i środowiska naturalnego, tak aby służyły obecnym i przyszłym pokoleniom w Europie i poza nią.

Podczas gdy ustępująca Komisja nie umieściła zrównoważonego rozwoju na czele swoich priorytetów, nowa Komisja musi wykazać się odważnym przywództwem politycznym. Musi odpowiedzieć zarówno rosnącej liczbie obywateli Unii zaniepokojonych stanem naszej planety, jak i odbudować nadszarpnięte zaufanie do UE i jej instytucji.

Wzywamy nową Komisję do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju, która będzie stanowiła kompas dla wszystkich innych polityk europejskich, do przedstawienia planu działania z jasnymi terminami i celami dotyczącymi celów zrównoważonego rozwoju oraz do uwzględnienia ich w nowym budżecie UE.

„Wyborcy – zwłaszcza młodzi – wyrazili zaniepokojenie, że ludzkość i życie na Ziemi stoją w obliczu egzystencjalnych zagrożeń spowodowanych kryzysem klimatycznym i szybką utratą różnorodności biologicznej. Ludzie rozumieją, że nasz rosnący głód zasobów oraz rosnące ilości odpadów i plastiku dławiące naszą planetę są nie do utrzymania”, mówi Patrizia Heidegger, członek grupy sterującej Europejskiego Biura Ochrony Środowiska, największej w Europie sieci obywatelskich organizacji ekologicznych, liczącej 150 członków w ponad 30 krajach. „Oczekujemy podjęcia śmiałych kroków w kierunku pilnie potrzebnej transformacji gospodarczej, mającej na celu zredukowanie naszego odcisku środowiskowego, zarówno na miejscu jak i globalnie. Zwłaszcza młodzi ludzie nie wierzą już w PKB jako wskaźnik postępu społecznego.”

„Nowa Komisja musi zająć się nieakceptowalnym faktem, że w Europie – jednym z najzamożniejszych regionów świata – ciągle występują poważne nierówności. Mimo że społeczność międzynarodowa obiecała w Agendzie 2030 (cel 10 – Zmniejszenie Nierówności), że nikt nie zostanie zostawiony samemu sobie, to Unii prawdopodobnie nie uda się zrealizować tego celu.”, mówi Barbara Caracciolo, członek grupy sterującej Solidar’u, europejskiej sieci organizacji obywatelskich działających na rzecz poprawy sprawiedliwości społecznej w Europie i na świecie. „Aby zapewnić spokój społeczny i wzmocnić zaufanie do UE, konieczne jest podjęcie odpowiednich decyzji już teraz, co pozwoli zagwarantować postęp społeczny i ekologiczny sprawiedliwej transformacji.”

network of over 150 women’s and civil society organisations focusing on gender equality and sustainability. 

„Nowi przywódcy europejscy muszą przeciwstawić się niedawnym atakom na prawa kobiet, których byliśmy świadkami na świecie i w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Równość płci jest jedną z podstawowych wartości UE – i nie możemy pozwolić sobie na kolejną dekadę bez postępu – lub, co gorsza, na regres.” - podkreśla Sascha Garbizon z SDG Watch Europe WECF (Women Engage for a Common Future), międzynarodowej sieci ponad 150 organizacji kobiecych i społeczeństwa obywatelskiego skupiających się na równości płci i zrównoważonym rozwoju.

„Społeczeństwo obywatelskie jest coraz częściej atakowane na całym świecie, ale także w Unii Europejskiej. Europejska demokracja potrzebuje niezależnych głosów, a jej wiarygodność zależy od poprawy przejrzystości i ograniczenia wpływu lobbystów reprezentujących określone interesy, a nie działania dla wspólnego dobra.” dodała Julie Rosenkilde z  Nyt Europa.

Już na jesieni 2018, SDG Watch, wraz z szeroką koalicją organizacji obywatelskich, przedstawił Manifest Zrównoważonej Europy dla Jej Obywateli, w którym wzywa nowo wybranych decydentów, zarówno w nowym Parlamencie jak i Komisji, do budowania Europy dla wszystkich Europejczyków, zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej