więcej


Nauka o klimacie

WHO: Zanieczyszczone środowisko uśmierca coraz więcej osób (19356)

Agata Golec
2016-03-29

Drukuj
galeria

Fot. Graeme Maclean, flickr.com (CC BY 2.0)

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia co czwarty zgon na świecie spowodowany jest funkcjonowaniem w zanieczyszczonym środowisku.

W drugiej edycji raportu "Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks" Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że stan środowiska, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, zmiany klimatu oraz promieniowanie ultrafioletowe są przyczyną ponad 100 różnych chorób i urazów.

Brudne powietrze groźniejsze niż malaria

Choroby niezakaźne, takie jak choroby serca, choroby nowotworowe i schorzenia układu oddechowego, to przede wszystkim skutek zanieczyszczenia powietrza. Autorzy wskazują, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba zgonów spowodowanych chorobami, które nie przenoszą się pomiędzy ludźmi wzrosła do 8,2 mln.

Równocześnie zachorowalność na choroby zakaźne (np. malarię) spada, a to dzięki podjętym działaniom prewencyjnym, w tym zwiększeniu dostępu do czystej wody i poprawie warunków sanitarnych.

W Polsce z powodu chorób niezakaźnych spowodowanych złym stanem środowiska w roku 2012 życie straciło prawie 54 tys. osób. Dla porównania, na choroby zakaźne o podobnym źródle zmarło niecałe 300 osób.

Tragedii można uniknąć

Zdrowe środowisko to podstawia zdrowej populacji – podkreśla Dr Margaret Chan, Dyrektor Generalny WHO. – Jeśli poszczególne państwa nie podejmą działań, aby zapewnić swoim mieszkańcom zdrowych warunków do życia i pracy, kolejne miliony osób zachorują i umrą zbyt młodo.

W raporcie zaproponowano niskokosztowe działania, które można podjąć, aby odwrócić ten trend. Wśród nich znalazły się między innymi zmiana wzorców konsumpcji w kierunku oszczędzania energii i ograniczenia produkcji odpadów, stosowanie technologii niskoemisyjnych w przemyśle i w mieszkalnictwie oraz do produkcji energii, odchodzenie od paliw kopalnych i stosowanie czystej energii do gotowania, ogrzewania i oświetlania. Podkreślono także potrzebę popularyzacji transportu publicznego.

Zmiana jest możliwa

Wiele miast na świecie już wdraża tego typu rozwiązania. Dla przykładu, Curitiba w Brazylii zainwestowała w podniesienie jakości życia w ubogich dzielnicach wprowadzając m.in. segregację odpadów i system transportu autobusowego. W połączeniu z tworzeniem terenów zielonych i sieci ścieżek dla pieszych i rowerzystów wpłynęło to znacząco na poprawę stanu środowiska lokalnego. Mimo że w ciągu ostatnich 50 lat ilość mieszkańców miasta podwoiła się, zanieczyszczenie powietrza jest tam znacznie niższe niż w innych szybko rozwijających się metropoliach, a oczekiwana długość życia przewyższa średnią krajową o dwa lata.

Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada opracowanie mapy drogowej w kierunku ograniczenia zdrowotnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Pierwsza propozycja ma zostać przedstawiona na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (World Health Assembly) w maju tego roku.

Agata Golec, ChronmyKlimat.pl
Na podstawie: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej