więcej


Nauka o klimacie

„The Lancet”: Zmiana klimatu pogorszy nasze zdrowie (18659)

2015-06-30

Drukuj
galeria

źródło: ONZ, domena publiczna

Zła wiadomość jest taka, że zmiany klimatu pogorszą stan zdrowia całej ludzkości. Dobra natomiast mówi o tym, że walka ze zmianami klimatycznymi zdrowie publiczne poprawi.

Autorzy artykułu opublikowanego 23 czerwca w prestiżowym brytyjskim tygodniku medycznym „The Lancet” ostrzegają: zmiany klimatu wywołają pogorszenie zdrowia publicznego.

– Zagrażają one odwróceniem korzyści zdrowotnych, jakie udało się nam osiągnąć w ciągu ostatnich 50 lat – powiedział prof. Anthony Costello, dyrektor Institute for Global Health na University College London (UCL).

Jednocześnie sposób, w jaki będziemy ze zmianami klimatu walczyć, może stać się w tym stuleciu jednym z najważniejszych bodźców poprawiających stan naszego zdrowia na wiele generacji naprzód..

– Zmiana klimatu jest sprawą zagrożenia zdrowia, i jako taka wymaga właściwego dla zdrowia podejścia – mówi prof. Hugh Montgomery, dyrektor Institute for Human Health
and Performance na University College London (UCL).

– W przypadku konkretnego zagrożenia zdrowia człowieka żaden lekarz nie ucieka się do zwoływania corocznych konferencji i prowadzenia dyskusji na jego temat – dodaje prof. Montgomery. Tak się jednak dzieje w przypadku zagrożenia zmianami klimatycznymi: odpowiedzią na nie są kolejne rundy rozmów i negocjacji.

Zgodnie z ustaleniami klimatologów zmiany klimatu prowadzą m.in. do zwiększenia liczby gwałtownych zjawisk pogodowych: fal gorąca, powodzi, suszy i burz. Pośrednio ich następstwem są: zanieczyszczenie powietrza, zmiany rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, problemy z zaopatrzeniem w żywność i niedożywienie, migracje klimatyczne, przemieszczenia ludności i konflikty.

Pomiędzy rokiem 2030 i 2050 na skutek zmian klimatycznych umierać będzie dodatkowo 250 tys. osób, szczególnie w państwach o najgorzej rozwiniętym systemie opieki medycznej.

Zdaniem autorów raportu walka ze zmianami klimatu będzie miała pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Ograniczenie ilości spalanych paliw kopalnych zmniejszy zagrożenie chorobami układu oddechowego, a zmiana sposobu przemieszczania się – spacery i jazda rowerem – pozytywnie wpłynie na zmniejszenie liczby osób otyłych oraz cierpiących na choroby serca i cukrzycę.

Komisja Europejska szacuje korzyści zdrowotne płynące z walki ze zmianami klimatu w roku 2050 na 38 mld euro rocznie – głównie ze zmniejszonej śmiertelności wywoływanej dzisiaj przez zanieczyszczenie powietrza.

Raport „The Lancet” nawołuje do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w celu przejścia świata na gospodarkę niskowęglową. Zawarte porozumienie powinno zapewniać ochronę zdrowia, szczególnie w krajach najbiedniejszych, które najmocniej zostaną doświadczone zmianami klimatycznymi. Paryskie spotkanie światowych przywódców i negocjatorów, które będzie miało miejsce w listopadzie tego roku, stanie się okazją do zawarcia porozumienia klimatycznego utrzymującego wzrost średnich temperatur na poziomie 2⁰C.

Génon Jensen, Dyrektor Generalna organizacji pozarządowej Health and Environment Alliance (HEAL) powiedziała: korzyści zdrowotne płynące z walki ze zmianami klimatu powinny stać się ważnym argumentem w osiągnięciu ambitnego porozumienia klimatycznego. Raport opublikowany w „The Lancet” daje przywódcom państw i rządów biorących udział w negocjacjach klimatycznych naukowe argumenty pozwalające na osiągnięcie porozumienia. Szybkie odejście od spalania paliw kopalnych znacząco poprawi zdrowie wszystkich obywateli.

Autorzy raportu nawołują również do powołania niezależnego międzynarodowego panelu monitorującego zmiany zdrowotne i klimatyczne.

Piotr Siergiej, na podstawie euractive.com

link do raportu: http://www.thelancet.com/commissions/climate-change


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej