więcej


Nauka o klimacie

Susze - tak daleko, a jednak blisko nas (20137)

Natalia Rytelewska-Chilczuk, Teraz Środowisko
2017-06-02

Drukuj
galeria

Zmiany klimatu obserwowane w Azji i Ameryce mają bezpośredni wpływ na gospodarki państw Unii Europejskiej. Dostępność i cena produktów zawierających np. soję może się zmienić, jeśli rejony jej upraw zostaną dotknięte suszą.

Opublikowany przez międzynarodową organizację Water Footprint Network raport wskazuje, że globalne niedobory wody i susze mogą wpływać na gospodarkę Unii Europejskiej. Według autorów opracowania “Dependencies of Europe‘s economy on other parts of the world in terms of water resources” około 40 proc. unijnego zapotrzebowania na wodę jest zależne od krajów nienależących do Wspólnoty. Jest to związane z tym, że wiele produktów konsumowanych i wykorzystywanych w Unii jest produkowanych w innych krajach, takich jak Brazylia (20 proc. wykorzystywanej wody), Argentyna (11 proc.) czy Indonezja (8 proc.). Importowane produkty są wykorzystywane przede wszystkim w rolnictwie (98 proc.).

Zagrożona hodowla i produkcja nabiału

Najważniejszą, z punktu widzenia Europy, rośliną uprawną importowaną z terenów zagrożonych suszą jest soja. Dzięki soi susze w innych częściach świata wpływają na europejską produkcję mięsa i nabiału, ponieważ jest ona jednym z głównych składników pasz dla zwierząt. Około 82 proc. soi jest importowane z Brazylii, Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Można zaryzykować stwierdzenie, że Unia Europejska jest zależna od jej pozakontynentalnych źródeł – soja importowana to ponad 30 milionów ton, podczas gdy ta uprawiana na Starym Kontynencie to tylko jeden milion ton.

Ponad połowa światowych zasobów soi znajduje się na terenach wysoko zagrożonych suszą. Co więcej, 96 proc. produkcji soi w Brazylii zostało zaklasyfikowanych jako zagrożone niedoborami wody. W przyszłości wszelkie problemy związane z pozyskiwaniem soi mogą też wpłynąć na ceny kukurydzy i pszenicy, które są zastępowane przez soję.

Wzrost cen produktów konsekwencją suszy

Uzależnienie Europy od zasobów wodnych leżących poza jej obszarem wiąże się także z wieloma innymi uprawami, na przykład ryżu, pistacji, migdałów, winogron czy bawełny, które są zlokalizowane na terenach cierpiących na niedobory wody. Większość z nich jest importowana z Indii i Pakistanu. Ponadto tereny, na których uprawiana jest trzcina cukrowa, określane są jako bardzo wrażliwe na okresowe susze. Podobnie wygląda sytuacja z importem kawy czy kakao, których cena może gwałtownie wzrosnąć. Oznacza to, że unijna gospodarka jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatu, zwłaszcza te odnotowywane na innych kontynentach. Ta wiedza pozwoli na analizę własnych zasobów żywnościowych, kiedy globalne zmiany w środowisku zaczną coraz intensywniej wpływać na dostępność do wody.

Globalny zasięg zmian klimatu

Niniejszy raport jest bardzo ważny dla poszukiwań zależności między światową gospodarką a obserwowanymi zmianami klimatu. Zaletą opracowania naukowców jest praca z aktualnymi danymi – od 2006 do 2013 roku. Autorzy raportu wykazali też, że zmiany klimatu mają charakter nie tyle lokalny, co globalny, a susze na innych kontynentach mają bezpośredni wpływ na gospodarki krajów europejskich.

Kolejne opracowanie naukowców będzie poświęcone analizie wpływu klimatu na poszczególne sektory gospodarki w Europie.

Natalia Rytelewska-Chilczuk, Teraz Środowisko

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej