więcej


Nauka o klimacie

Rekordowe tempo wzrostu stężenia CO2 (20096)

Marcin Popkiewicz
2017-04-12

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

W lutym 2017 roku pomiary na Mauna Loa pokazały 406,42 ppm. 2016 to piąty rok z rzędu, kiedy stężenie CO2 rośnie o ponad 2 ppm.

Mierzone przez NOAA w obserwatorium na Mauna Loa stężenie CO2 w 2016 roku wzrosło o 3 cząsteczki na milion cząsteczek powietrza (ppm), podobnie jak rok wcześniej. Są to rekordowo wysokie wzrosty, bezprecedensowe w 59-letniej historii pomiarów. To już piąty rok z rzędu, kiedy stężenie CO2 rośnie o ponad 2 ppm.

Rysunek 1. Obserwowane roczne zmiany stężenia CO2 w obserwatorium Mauna Loa. Źródło.

Tempo zmian jest bezprecedensowe nie tylko w skali ostatnich dekad, ale wielu tysiącleci.

Rysunek 2. Zmiany stężenia dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 10 000 lat. Dane do 1958 roku z rdzeni lodowych, po 1958 roku pomiary na Mauna Loa. Źródło

A właściwie znacznie dłuższej. Gdy Ziemia wychodziła z epoki lodowej, stężenie CO2 przez ponad 10 000 lat wzrosło o niecałe 100 ppm, z ok. 180 do 270 ppm – rosnąc w tempie poniżej 1 ppm/100 lat.

Rysunek 3. Zmiany stężenia dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 800000 lat. Dane do 1958 roku z rdzeni lodowych, po 1958 roku pomiary na Mauna Loa. Źródło

Teraz rośnie ponad stukrotnie szybciej.

NOAA mierzy koncentrację CO2 w obserwatorium na Mauna Loa od 1974 roku.Próbki powietrza pobrane na hawajskim szczycie są transportowane do należącego do NOAA Earth System Research Laboratory w Boulder w Colorado. Niezależne pomiary prowadzi też Scripps Institution of Oceanography, który zaczął je w 1956 roku.

W lutym 2017 roku pomiary na Mauna Loa pokazały 406,42 ppm. Globalna średnia przekroczyła 400 ppm w 2015 roku. Szybki wzrost koncentracji CO2 pokazują też dziesiątki innych obserwatoriów sieci pomiarowej NOAA Global GreenhouseGas Reference Network.

Marcin Popkiewicz na podst. NOAA: Carbon dioxide levels rose at record pace for 2nd straight year

Źródło: www.naukaoklimacie.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej