więcej


Nauka o klimacie

Projekt monitorowania wpływu aerozoli na środowisko w Europie (9017)

2010-01-02

Drukuj
Aerozole, małe cząsteczki zawieszone w powietrzu, odgrywają istotną rolę w równoważeniu globalnych zmian klimatu. Są jednym z największych źródeł niepewności w symulacjach dotyczących prognozowania zmian klimatycznych. Projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej GlobAerosol jest realizowany przez większość europejskich satelitów, które są w stanie je monitorować - informuje internetowy serwis "Science Daily".
Wykorzystując dane zebrane przez satelitę, na którym umieszczony jest radiometr skanujący podłużnego zbierania naukowcy pozyskali szereg danych o aerozolach, sięgające wstecz do 1995 roku.

Niektóre aerozole występują naturalnie i są w pyle wodnym, pyłach nawiewanych przez wiatr, z erupcji wulkanicznych i emisji biochemicznych z oceanów i lasów, podczas gdy inne są wytworem działalności człowieka, w tym zanieczyszczanie środowiska, spalanie paliwa kopalnych, kontrolowane pożary lasów oraz rolnictwo.

Mają one duże znaczenie, ponieważ silnie oddziałują na bilans energetyczny Ziemi. Dzieje się to na dwa sposoby: rozproszone odbijają promieniowanie słoneczne i podczerwone z powierzchni ziemi oraz zachowują się jak zagęszczone jądro do formowania chmur (wodnych) kropelkowych. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) aerozole mają tendencję do oziębiania planety prawie o tyle samo o ile emisje CO2 ja ogrzewają. Te szacunki nie są jeszcze do końca potwierdzone ze względu na brak wystarczających danych.

Dane satelitarne mogą dostarczyć kluczowych informacji o globalnym rozprzestrzenianiu się aerozoli, co pomoże zrozumieć ich oddziaływanie na środowisko i pozwoli precyzyjniej prognozować zmiany pogodowe oraz klimatyczne, jak również monitorować zanieczyszczenia przemysłowe oraz emitowane przez środki transportu.


By stwierdzić użyteczność danych przeprowadzono pilotażowe badania, które były realizowane przez sześć grup naukowców zajmujących się modelowaniem. Porównując dane satelitarne z symulacjami naukowcy mogli wykazać jakich danych brakuje.

źródło: PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej