więcej


Nauka o klimacie

Naukowcy i politycy wspólnie o zmianach klimatu (8929)

2010-08-02

Drukuj
W lipcu br. Komisja Europejska wspólnie z ISDR (Międzynarodowa strategia ONZ na rzecz ograniczania zakresu klęsk żywiołowych) zorganizowała warsztaty poświęcone adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów wodnych.
W dwudniowych warsztatach (6-7 lipca br.) uczestniczyło ponad 80 naukowców i polityków, którzy wspólnie dyskutowali nad skutkami zmian klimatu związanymi z wodą, takimi jak susze czy powodzie.

Zdaniem Komisji Europejskiej badania naukowe poświecone ochronie środowiska, w tym tematyce zmian klimatu, powinny wnosić istotny wkład do unijnej polityki. Organizując warsztaty z udziałem zarówno naukowców, jak i polityków, Komisja Europejska dąży do wypracowania lepszej współpracy między obiema grupami.

"Celem było zbadanie, w jaki sposób możemy zacieśniać relacje między naukowcami a politykami" – wyjaśnia w wywiadzie dla CORDIS News Philippe Quevauviller z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej. „Obie te społeczności często mają kłopoty z komunikowaniem się ze sobą”.

Warsztaty nie są pierwszym przykładem współpracy w zakresie zmian klimatu – już w październiku 2009 r. miejsce miało spotkanie poświęcone naturalnym zagrożeniom. W czasie lipcowego spotkania naukowcy zaprezentowali politykom najnowsze wyniki międzynarodowych badań poświęconych zmianom klimatu. W ocenie organizatorów warsztaty stanowiły dogodną okazję do wymiany poglądów między naukowcami a politykami.

"Warsztaty pokazały, że istnieje prawdziwa gotowość do budowania mostów" – zauważa Quevauviller.

Spotkanie miało także na celu wypracowanie sposobów, które umożliwiłyby nawiązanie trwałej współpracy między naukowcami a politykami. Jednym z proponowanych rozwiązań jest tworzenie efektywnych i długofalowych platform, które usprawniłyby wykorzystywanie wyników badań naukowych na szczeblu decyzyjnym.

Zdaniem organizatorów warsztatów należy wypracować zasady przekazywania wyników badań naukowych ustawodawcom. Proponowanym rozwiązaniem są m.in. "sprawozdania polityczno-naukowe", które dostarczają danych naukowych na tematy specyficznych zagadnień politycznych, jak np. ostatnie sprawozdanie dotyczące suszy.

Kolejne spotkania naukowców i polityków zaplanowano na październik br. – tematem pierwszego będzie przystosowanie się do zmian klimatu, a drugie poświęcone będzie ekonomicznym kosztom łagodzenia ich wpływu.
 
Prezentacje przedstawione w czasie warsztatów są dostępne pod adresem: www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/events/v.php?id=14411

AR, ChronmyKlimat.pl
na podstawie www.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej