więcej


Nauka o klimacie

Nauka, edukacja i technologie dla klimatu (9058)

2009-10-18

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa wraz z
Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP) oraz Polskim Komitetem Narodowym UNICEF (Polish National Committee for UNICEF) organizuje przedsięwzięcie pod nazwą Technologie dla klimatu.
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zostało utworzone 18 lat temu jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu ds. Środowiska ONZ (UNEP – United Nations Environment Programme). Jednym z obszarów działalności organizacji jest propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach inicjatywy „Partnerstwo dla Klimatu”, ogłoszonej w 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska w trakcie przygotowań Polski do 14 Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie roli edukacji technologicznej młodzieży – inwestowanie w świadomość i kompetencje młodego pokolenia związane z rozwojem technologicznym opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju. Centrum Informacji o Środowisku pragnie zwrócić uwagę na działania ograniczające lub przeciwdziałające zmianom klimatu wywołanym działalnością człowieka, prowadzone przez wiodące firmy w Polsce i na świecie, jak również na działalność badawczo-rozwojową biznesu ukierunkowaną na rozwój i wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym przede wszystkim klimatowi) technologii.Przedsięwzięcie, składa się z kilku wydarzeń:

1. Wystawa Technologie dla klimatu 19.10 - 2.11.2009 r. w CH Złote Tarasy w Warszawie.

Wystawa poświęcona będzie rozwojowi i wdrażaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym klimatowi) technologii. Przez 2 tygodnie będzie można odwiedzać interaktywne stoiska: Vattenfall Poland, Amadeus, BASF, BOŚ, Centrum Fotowoltaiki, Hewlet Packard, Philips, Revolt, Wamtechnik.

2. Konferencja dla młodzieży w Multikinie, CH Złote Tarasy w Warszawie 21.10.2009 r.

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży szkół warszawskich. Poprowadzi ją Tomasz Zubilewicz. W ramach wydarzenia odbędzie się min. debata klimatyczna oraz finał konkursu skierowanego do uczniów pt. Technologie dla klimatu.

3. Konkurs dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych Technologie dla klimatu. Uroczysty finał podczas konferencji 21.10.2009 r. Multikino, CH Złote Tarasy w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży roli nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przeciwdziałaniu zgubnym dla środowiska efektom działalności człowieka. Uczniowie zbierali i opracowywali materiały na temat wdrażanych przez firmy przyjaznych dla klimatu, „zielonych” technologii.
 
4. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży 21.10.2009 r. oraz 24.10.2009 r. CH Złote Tarasy w Warszawie, poziom 2.
 
Poprzez ciekawe, praktyczne ćwiczenia, obserwacje i quizy Centrum Informacji o Środowisku pragnie zainteresować wszystkich, problematyką zmian klimatu. Angażując odbiorców, zamierza przekazać jak najwięcej wiedzy i uwrażliwić uczestników na problemy środowiska i zmiany klimatu, zwłaszcza te wynikające z działalności człowieka.

 
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej przedsięwzięcia www.technologie.gridw.pl!

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej