więcej


Nauka o klimacie

Międzynarodowe Zarządzanie Środowiskiem - Spotkanie w Rzymie (9047)

2009-11-02

Drukuj
 W dniach od 28 do 29 października w Rzymie odbyło się drugie spotkanie wysokiego szczebla Grupy Konsultacyjnej ds. Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem. Polskę reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.
Rada Zarządzająca UNEP (United Nations Environment Programme), która odbyła się w Nairobi w lutym br., postanowiła o konieczności zintensyfikowania działań w sprawie Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem - International Environmental Governance (IEG), poprzez włączenie ministrów środowiska i przedstawicieli wysokiego szczebla w proces dyskusji nad zmianami niezbędnymi dla zintegrowania działań środowiskowych na szczeblu globalnym, w tym w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

Celem spotkania było wypracowanie pakietu możliwych rozwiązań mających na celu wzmocnienie oraz zwiększenie efektywności międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

Podczas dwudniowych obrad przeprowadzono dyskusję na temat potencjalnych celów oraz działań służących ich realizacji w ramach reformy IEG. Wypracowano również konkluzje, które powinny zostać przedstawione na 26. Sesji Rady Zarządzającej UNEP (Bali, 2010).

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej