więcej


Nauka o klimacie

Klimatyczny Eurobarometr 2019 (21203)

2020-03-12

Drukuj
galeria

Coraz więcej Europejczyków uważa, że należy zająć się na poważnie problemem zmian klimatu. Takie są wyniki ujawnionego niedawno badania Eurobarometru z 2019 roku.

Zmiany klimatu coraz ważniejsze

Zmiany klimatu są coraz częściej uważane przez Europejczyków nie tylko za bardzo poważny problem, ale również jako najpoważniejszy problem, przed którym stoi dziś świat:
- Ogółem 93% respondentów uważa zmianę klimatu za poważny problem.
- Prawie osiem na dziesięć (79%) uważa, że ​​zmiany klimatu to bardzo poważny problem, a to wzrost o pięć punktów od 2017 r.
- Co najmniej dwie trzecie respondentów w prawie każdym kraju uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem, a w 25 krajach liczba ta wzrosła od 2017 r.
- 60% respondentów uważa zmiany klimatu za jeden z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi świat. Jest to wzrost o 17 punktów od 2017 r., a zmiany klimatu wyprzedziły światowy terroryzm (54%) jako drugi najpoważniejszy problem po ubóstwie, głodzie i braku wody do picia (71%).


- Większość respondentów w 19 krajach uważa zmianę klimatu za jeden z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi dziś świat. We wszystkich krajach oprócz jednego częściej respondenci są bardziej skłonni myślcie w ten sposób niż w 2017 r., a w 24 krajach wzrost tego typu opinii wynosi co najmniej dziesięć punktów procentowych.
- Prawie jedna czwarta respondentów (23%) uważa zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi dziś świat – to wzrost o 11 punktów procentowych od 2017 r.
- Respondenci we wszystkich krajach oprócz jednego częściej twierdzą, że zmiana klimatu jest największym problemem, a w 11 krajach wzrost tego typu odpowiedzi wynosi ponad dziesięć punktów procentowych.

Obywatele UE coraz aktywniejsi

Europejczycy coraz częściej podejmują działania w celu zwalczania zmian klimatu:
- W każdym kraju nasiliły się działania osobiste w sprawie zmian klimatu. 60% respondentów twierdzi, że osobiście podjęli działania w celu zwalczania zmian klimatu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy – to wzrost o 11 punktów od 2017 r. W każdym kraju odsetek podejmujących działania wzrósł przynajmniej o cztery punkty, a w 17 państwach członkowskich wzrost wynosi co najmniej dziesięć punktów procentowych.
- Na pytanie o konkretne działania mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu 93% podjęło co najmniej jedno. Najczęstsze działania mają na celu ograniczenie ilości odpadów i regularne ich segregowanie w celu recyklingu (75%) oraz ograniczenie zużycia artykułów jednorazowego użytku, gdy tylko jest to możliwe (62%).

Polityka klimatyczna Unii ma większe poparcie

Istnieje szerokie poparcie dla krajowych i unijnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i przejścia do gospodarki neutralnej dla klimatu.
- Ponad połowa wszystkich respondentów uważa, że ​​rządy krajowe (55%) lub biznes i przemysł (51%) odpowiadają za przeciwdziałanie zmianom klimatu, a prawie połowa (49%) wspomniała o tym, że Unia Europejska. Odsetek respondentów wymieniających każdego z tych aktorów wzrósł o co najmniej dziesięć punktów od 2017 r.
- Respondenci są teraz znacznie bardziej skłonni do wzięcia odpowiedzialności za przeciwdziałanie zmianie klimatu na siebie (+14 pp).
- Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów zgadza się, że należy przejść na czystą energię, nawet jeśli oznacza to, że należy zmniejszyć dopłaty do paliw kopalnych (84%, +5 pp).
- Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów zgadza się, że promowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie czystych technologii wśród krajów poza Unii może przynieść Unii korzyści gospodarcze (81%, +4 pp).
- Prawie osiem na dziesięć respondentów (79%) zgadza się, że podjęcie działań w sprawie zmian klimatu doprowadzi do innowacji i zwiększy to konkurencyjność firm z Unii.
- Ponad siedmiu na dziesięciu respondentów (72%) zgadza się, że może to zmniejszyć import paliw kopalnych spoza Unii, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści gospodarcze UE.
- Zdecydowana większość respondentów (70%) zgadza się, że dostosowanie się do niekorzystnych skutków zmian klimatu może mieć pozytywne wyniki dla obywateli w Unii.
- Bardzo duża większość respondentów uważa, że ​​ważne jest, aby ich rząd krajowy ustalił ambitne cele dotyczące zwiększenia zużycia energii odnawialnej (92%, +3 pp.) i zapewnienia wsparcia dla poprawy efektywności energetycznej (89%, +1 pp.) do 2030 r.


- Ponad dziewięć na dziesięć respondentów (92%) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum przy jednoczesnym kompensowaniu pozostałych emisji, aby gospodarka Unii przeszła na neutralność klimatyczną do 2050 r. Zgadza się z tym stwierdzeniem ponad osiem na dziesięć osób w każdym państwie członkowskim.

Źródło: Raport Special Eurobarometer 490, 2019, Komisja Europejska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej