więcej


Nauka o klimacie

Jak Ministerstwo Środowiska odnosi się do wniosków zawartych w Czwartym Raporcie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu? (9064)

2009-10-09

Drukuj
Ministerstwo Środowiska podziela wnioski sformułowane w Czwartym Raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu stwierdzające - na podstawie obserwacji i pomiarów - występowanie zmian klimatu, takich jak wzrost temperatury, wzrost poziomu oceanu, zmiany ekosystemów, topienie się lodu morskiego lodowców i lądolodów, intensyfikację zjawisk ekstremalnych i inne.
Zmiany te pociągają za sobą niebezpieczne konsekwencje dla gospodarek, środowiska i społeczeństw. Jest wysoce prawdopodobne, że zmiany te są efektem działalności człowieka i z tego względu podjęcie działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie.

Jak wynika z oceny oczekiwanych zmian, należy się liczyć ze wzrostem do końca bieżącego stulecia, średniej rocznej temperatury powietrza o co najmniej 1.5 stopnia Celsjusza, ale nie jest wykluczony wzrost nawet do 4.5 stopnia. Zmiany takie mogą mieć katastrofalne skutki dla społeczności świata. Z tego względu Polska podziela pogląd innych krajów, o konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do takiego poziomu, aby nie dopuścić do niebezpiecznego wzrostu temperatury globalnej, jednak przy realistycznym uwzględnieniu możliwości i poziomu rozwoju poszczególnych krajów. Polska uznaje przeciwdziałanie zmianom klimatu, jako jedno z najważniejszych działań w polityce międzynarodowej oraz priorytet na forum ONZ. Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez wspólny wysiłek wszystkich krajów, w tym przede wszystkim krajów wysoko rozwiniętych. Dlatego Polska włączyła się do wysiłków, jakie podejmuje Wspólnota Europejska, aby ograniczyć emisje i zgodziła się na jej redukcje o 20% do roku 2020 poprzez realizację pakietu energetyczno-klimatycznego.

Biorąc pod uwagę fakt, że niektórych zmian nie da się już powstrzymać, Ministerstwo Środowiska popiera badania nad potencjalnym wpływem zmian klimatu na gospodarkę i społeczeństwo polskie oraz nad działaniami, jakie należy dokonać, aby dostosować się do tych zmian.

źródło: Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej