więcej


Nauka o klimacie

Ile kosztują zmiany klimatu? (19383)

2016-04-08

Drukuj
galeria

Fot. Ken Teegardin, flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Naukowcy w Wielkiej Brytanii dokonali obliczeń dotyczących kosztów, jakie dla światowej gospodarki mogą oznaczać zmiany klimatu.

Jeśli do końca tego stulecia średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie o 2,5 st. C w porównaniu do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, to skutki zmian klimatu mogą kosztować Stany Zjednoczone nawet 2,5 biliona dolarów. Gospodarka światowa może stracić nawet 1,8% swoich zasobów finansowych.

Zdaniem badaczy, ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 st. C w roku 2100 znacznie zmniejszy ryzyko dla inwestycji. Mierzy się je wskaźnikiem VaR (wartość zagrożona ryzykiem, ang. Value at Risk), który określa ile inwestorzy mogą stracić w określonym przedziale czasowym – w normalnych warunkach rynkowych.

Średnia wartość aktywów finansowych w obliczu ryzyka to 1,7 biliona dolarów, jednak istnieje 1% prawdopodobieństwa, że kwota ta sięgnie nawet 13,2 biliona dolarów.

Nieunikniona niepewność

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu ubiegłego roku 195 państw podjęło się wspólnych starań w celu ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 2 a nawet 1,5 st. C w porównaniu do okresu przedindustrialnego. Szacunki te wydają się zatem raczej optymistyczne.

Załóżmy jednak, że świat nie osiągnie zakładanych w Paryżu celów i temperatura pod koniec tego stulecia wzrośnie o więcej niż 2 stopnie? Określenie wartości zagrożonej ryzykiem to nie do końca proces naukowy i badacze zgodzili się, że wiążąca się z tym niepewność sprawia, że wyznaczenie średniego poziomu ryzyka nie daje pełnego obrazu sytuacji.

Ich zdaniem, istnieje 1% szansy że w świecie cieplejszym o 2,5 stopnia, całkowity odsetek światowych aktywów finansowych zagrożonych ryzykiem w 2100 roku to 16,9 %, czyli nawet 24 biliony dolarów.

Autorzy podkreślają, że jest to kwota prawie pięć razy większa niż 5 bilionów dolarów, na które szacuje się dziś koszt kapitalizacji rynku akcji spółek z branży paliw kopalnych.

Wyniki prac badaczy opublikowano w czasopiśmie naukowym "Nature Climate Change". Główny autor, prof. Simon Dietz mówi: - Nasze konkluzje mogą zaskoczyć inwestorów, jednak nie zdziwią wielu ekonomistów pracujących nad zmianami klimatu, ponieważ modelowanie ekonomiczne w ostatnich latach dawało coraz bardziej pesymistyczne wyniki dotyczące wpływu zmian klimatu na przyszły wzrost gospodarczy.

Aktywa finansowe

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę koszt działań na rzecz redukcji emisji, okazuje się, że oczekiwana wartość aktywów finansowych jest wyższa w przypadku kiedy ograniczymy ocieplenie do 2 st. C. Oznacza to, że inwestorzy będą woleli ograniczać emisje, zwłaszcza ci narażeni na ryzyko.

Badanie pokazuje jak zmiany klimatu mogą wpływać na zwrot z inwestycji i dlaczego powinno być to szczególnie ważne dla inwestorów długoterminowych, jak np. fundusze emerytalne, jak również finansowych organów regulacyjnych.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących wartości zagrożonej ryzykiem wynikającym ze zmian klimatu, Simon Dietz przypomina: - My jako pierwsi oszacowaliśmy wartość zagrożoną ryzykiem klimatycznym z wykorzystaniem modelowania ekonomicznego. Należy jednak pamiętać, że proces ten wiąże się z wieloma trudnościami i niepewnością. Nasze badanie powinno być traktowane jako początek drogi a nie jako jej koniec.

Źródło: Climate News Network
http://climatenewsnetwork.net/

Tłumaczenie: ChronmyKlimat.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej