więcej


Nauka o klimacie

Europejskie laury czekają na polskie firmy dbające o środowisko (9069)

2009-10-07

Drukuj
Większa konkurencyjność, lepszy wizerunek, obniżenie kosztów działania oraz nowi klienci - takie korzyści odnoszą firmy, które w swoich działaniach uwzględniają interesy środowiska naturalnego. Teraz, dzięki Europejskim Nagrodom "Biznes dla Środowiska" przyznawanym przez Komisję Europejską, mogą również zyskać uznanie na arenie międzynarodowej.
Polskie firmy, które chcą ubiegać się o tę nagrodę muszą wcześniej przystąpić do konkursu Ogólnopolskie Nagrody "Czysty Biznes" organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i zostać jego laureatami. Do unijnego konkursu mogą także startować laureaci konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" (edycja 2008 i 2009).

Europejskie Nagrody "Biznes dla Środowiska" (European Business Awards for the Environment) zostały ustanowione w 1987 roku przez Komisję Europejską. Przyznawane są co dwa lata firmom, które poprzez swoją politykę, działania oraz produkty pomagają osiągnąć rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną.

Polskim koordynatorem konkursu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która współpracuje przy tym projekcie z PKPP Lewiatan.

"Udział w konkursie to niepowtarzalna możliwość wykorzystania działań proekologicznych firmy i uczynienia z nich jednego z głównych atutów na rynku unijnym. To także korzyści związane z pozyskaniem nowych międzynarodowych partnerów biznesowych, zwiększenie rozpoznawalności firmy i zaufania do marki, możliwość wejścia na nowe rynki. Co więcej, firmy, które wdrażają ekologiczne rozwiązania stają się wzorem dla całej branży, przyczyniając się do wypracowania nowego standardu" - mówi Rafał Serafin, dyrektor Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Ddyrektor ds. Rozwoju w International Business Leaders Forum.

Nagrody "Biznes dla Środowiska" są wręczane w czterech kategoriach: - Zarządzanie - w której jest oceniana wizja strategiczna i system zarządzania firmy, uwzględniający społeczną odpowiedzialność biznesu; - Produkt - gdzie o laur zwycięstwa walczą nowe produkty albo związane z nim usługi, które w sposób zdecydowany wpływają na zrównoważony rozwój; - Proces - w tej kategorii rywalizują ze sobą nowe technologie produkcyjne; - Współpraca międzynarodowa - to nagroda dla co najmniej dwóch współpracujących ze sobą i wywodzących się z różnych sektorów, organizacji, z których jedna pochodzi z krajów rozwijających się lub starających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Laureatami poprzedniej edycji konkursu, w 2007 roku, zostały firmy: HMS Sp. z o.o. (obecnie Staco Polska Sp. z .o.o.), Leśny Bank Genów Kostrzyca oraz Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o

Więcej informacji o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: www.euro-eko-nagrody.pl

***

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, należąca do Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development działającego w Europie Środkowo-Wschodniej, od 1997 roku zajmuje się wspieraniem inicjatyw obywatelskich na szczeblu lokalnym, mobilizując ludzi i organizacje do podejmowania praktycznych działań na rzecz poprawy swojego otoczenia.

Obecnie, wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami samorządowymi oraz przedsiębiorstwami), Fundacja realizuje sześć długoletnich programów: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki - Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea oraz Marka Lokalna. W ich ramach przyznawane są także certyfikaty środowiskowe: Zielona Flaga, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka oraz Zielone Biuro.

źródło: Nauka w Polsce

naukawpolsce.pap.pl
Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej