więcej


Nauka o klimacie

Cyklony tropikalne będą bardziej niszczycielskie? (19674)

Tomasz Pieńkowski
2016-08-16

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Specjaliści przewidują, że wraz ze wzrostem globalnej temperatury będą pojawiać się coraz silniejsze cyklony tropikalne. Trend ten już wkrótce będzie bardziej zauważalny.

Niezwykle trudno ocenić jest specjalistom, jak w najbliższych latach będzie zmieniała się siła cyklonów tropikalnych. Skutki efektu cieplarnianego dopiero w ostatnich latach przewyższyły chłodzący efekt występowania w powietrzu dużej ilości aerozoli, które jak dotąd prawdopodobnie powstrzymywały zwiększenie siły cyklonów tropikalnych, nazywanych zależnie od regionu huraganami, cyklonami, bądź tajfunami.

Dotychczas wpływ efektu cieplarnianego na siłę cyklonów tropikalnych pozostawał raczej w cieniu problemu zanieczyszczenia powietrza. W XX wieku Ziemię ochładzały zawieszone w powietrzu aerozole siarkowe i azotowe, które odbijały promienie słoneczne niwelując skutki emisji gazów cieplarnianych. Wpływ aerozoli na zdrowie ludzi nie był jednak dobry. W wielu regionach mieszkańcy cierpieli z powodu zanieczyszczenia powietrza powodującego smog, kwaśne deszcze i choroby płuc. Wraz z początkiem montowania specjalnych filtrów powietrza w kominach elektrowni i samochodach poziom zawieszonych w powietrzu aerozoli zaczął się obniżać. W tym samym czasie poziom gazów cieplarnianych w atmosferze rósł dalej, skutkując przewyższeniem efektu chłodzącego aerozoli.  

Huragany, cyklony i tajfuny powstają, gdy temperatura wody w oceanie wynosi więcej niż 26,5o C. Powierzchnia cieplejszego niż powietrze oceanu oddaje ciepło do atmosfery, a im większa jest różnica temperatur między nimi, tym silniejszy jest cyklon tropikalny. Wraz z ogrzanym, unoszącym w górę parę wodną powietrzem formują się chmury burzowe. Są one nadal ocieplane i nawilżane wodą oceanu, a po pewnym czasie tworzą cyklony tropikalne.

Nawet jeśli uda się znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, to średnia temperatura na Ziemi w 2100 roku będzie o co najmniej 2 stopnie wyższa, niż obecnie. Spowoduje to wzrost różnicy pomiędzy temperaturami oceanów i znajdującego się nad nimi powietrza, prowadząc najprawdopodobniej do powstawania coraz silniejszych huraganów, cyklonów i tajfunów. Przewiduje się szczególnie wzrost opadów oraz częstsze zalewanie wybrzeży, związane także z systematycznym wzrostem poziomu oceanów.

Mniej wiadomo o wpływie zmian klimatycznych na wzrost, czy też spadek ilości huraganów, cyklonów i tajfunów, które będą pojawiać się w najbliższych latach. Obecnie odnotowuje się około 90 cyklonów tropikalnych rocznie. Jest to średnia, która nie zmieniła się od co najmniej 50 lat, mimo iż temperatura wzrosła w tym czasie o około 0,52o C. Specjaliści wskazują natomiast, że najprawdopodobniej ilość cyklonów, które odnotowuje się co roku zacznie spadać, lecz te, które się pojawią będą o wiele bardziej niszczycielskie, niż obserwowane obecnie.

Tomasz Pieńkowski dla ChronmyKlimat.pl

Na podstawie: www.sciencedaily.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej