więcej


Nauka o klimacie

Badania potwierdzają, że niższy poziom zanieczyszczenia przynosi znaczne korzyści zdrowotne i materialne (8865)

2011-03-10

Drukuj
Jak wykazano w nowych badaniach, gdyby udało nam się obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach, odnieślibyśmy znaczne korzyści zdrowotne i finansowe. Wnioski płynące z projektu APHEKOM (''Wzmocnienie wiedzy i komunikacji w zakresie podejmowania decyzji w obszarze zanieczyszczenia powietrza i zdrowia w Europie'') potwierdzają, że oczyszczenie powietrza bardzo pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. 
Projekt APHEKOM otrzymał środki w wysokości 800 000 euro w ramach programu Komisji Europejskiej poświęconego działaniom wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Mieszkasz w pobliżu szosy o natężonym ruchu drogowym? Może należałoby zastanowić się nad przeprowadzką. W badaniu APHEKOM wykazano, że zamieszkiwanie w pobliżu zatłoczonych dróg znacznie przyczynia się do zwiększenia kosztów ogólnych schorzeń kojarzonych z zanieczyszczeniem powietrza. W badaniach podkreślono również korzyści płynące z regulowania poziomu zanieczyszczenia w pobliżu dróg o natężonym ruchu drogowym poprzez nakładanie surowszych przepisów przewyższające to, co udało się do tej pory osiągnąć za pomocą obowiązującego obecnie prawodawstwa unijnego.

W projekcie APHEKOM przez 3 lata gromadzono wiedzę fachową uzyskaną od 60 naukowców z 12 krajów europejskich. Informacje otrzymane przez partnerów rzucą szczególne światło na obecną sytuację w Europie. Pewna liczba państw członkowskich w ostatnich sześciu latach przekroczyła nakazane wartości stężeń cząstek. Wyniki badania zostaną również wykorzystane jako punkt odniesienia przy sporządzaniu agendy unijnej i planów krajowych na rzecz wdrożenia istniejących przepisów prawnych dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz wprowadzenia poprawek do bieżącego prawodawstwa unijnego w roku 2013.

Decydenci będą korzystać z nowych danych, a także z zaawansowanych narzędzi wypracowanych przez APHEKOM, w celu ustanowienia skuteczniejszej polityki na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Dane z badania posłużą również pracownikom służby zdrowia, udzielającym porad wrażliwym pacjentom. Bardziej precyzyjne informacje będą mogły dotrzeć także do ogółu społeczeństwa, co przyczyni się do kontroli poziomu zdrowia publicznego.

Przy zastosowaniu metod oceny wpływu na zdrowie partnerzy APHEKOM odkryli, że przepisy unijne dotyczące obniżenia zawartości związków siarki przyczyniły się zarówno do wyraźnego i zrównoważonego spadku poziomu dwutlenku siarki (SO2) w powietrzu w 20 miastach, jak i zapobieżenia przedwczesnym zgonom w liczbie ok. 2 200. Wartość powyższych korzyści wyceniono na 192 mln euro.

Badaniem objęto 10 miast europejskich, a jego wyniki sugerują, że zamieszkiwanie w pobliżu tras natężonego ruchu drogowego może być przyczyną nawet 15% przypadków astmy u dzieci. Możliwe, że wywołuje to także powszechne chroniczne schorzenia, takie jak choroba wieńcowa serca u osób w wieku powyżej 65 lat. Poziom rocznych obciążeń gospodarczych wynikających z chorób dzieci i osób starszych w tych miastach wynosi ok. 300 mln euro.

"W naszym projekcie wykazaliśmy, że przestrzeganie rocznych wytycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w zakresie jakości powietrza dotyczących stężenia pyłu drobnego PM2,5 (10 mikrogramów na metr sześcienny) w 25 dużych miastach europejskich mogłoby przedłużyć oczekiwaną długość życia o 22 miesiące w przypadku osób w wieku od 30 lat wzwyż i umożliwić osiągnięcie korzyści finansowych w sektorze zdrowotnym w wysokości 31,5 mld rocznie" – skomentowała dr Sylvia Medina z francuskiego instytutu monitoringu zdrowia (Institut de veille sanitarie, InVS), kierownik projektu, w związku z niedawną publikacją w Paryżu wyników badania APHEKOM.

Anne Stauffer, dyrektor ds. polityki z Sojuszu na rzecz Zdrowia i Środowiska (HEAL) odniosła się następująco do wyników projektu APHEKOM: ''Wyniki projektu APHEKOM potwierdzają, że działania na rzecz czystszego powietrza przynoszą rezultaty w postaci korzyści zdrowotnych. Wnioski te pojawiły się w ważnym momencie, gdyż Komisja Europejska przygotowuje obecnie przegląd polityki unijnej w zakresie jakości powietrza".

W opinii HEAL owe najnowsze informacje, jak też dane z innych projektów finansowanych ze środków unijnych, przyczynią się do rozpoczęcia prac nad ambitnymi wnioskami legislacyjnymi.

W podobnym tonie – badania przeprowadzone przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. Powietrza i Zmian Klimatu (ETC/ACC) w imieniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wykazały, że zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem wiąże się z ponad 455 000 przypadków przedwczesnych zgonów rocznie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
APHEKOM:
www.aphekom.org/web/aphekom.org/home
Francuski instytut monitoringu zdrowia (InVS):
www.invs.sante.fr/presentations/edito_en_.htm
Sojusz na rzecz Zdrowia i Środowiska (HEAL):
www.env-health.org


źródło: © Unia Europejska, 2005-2011
www.cordis.europa.eu 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej