więcej


Nauka o klimacie

Atlas gleb północy - zmiany klimatu to nie tylko topniejące lodowce (8956)

2010-05-18

Drukuj
Komisarz Máire Geoghegan-Quinn rozpoczęła w Parlamencie Europejskim światowy przegląd gleb najbardziej wysuniętych na północ regionów, w których znajduje się więcej niż połowa zasobów węgla na Ziemi. Jednocześnie zainaugurowała wystawę poświęconą pracom Wspólnego Centrum Badawczego Komisji, która wydała atlas, obejmujący obszary położone powyżej 50°N szerokości geograficznej, a które stanowią 16% ogólnej powierzchni gruntów.
Do tej pory społeczność koncentrowała się na topnieniu arktycznego lodu, jako jednego ze wskaźników zmian klimatycznych. Jednakże 1700 mld ton organicznego CO2 wciąż tkwi w glebach północnej wiecznej zmarzliny – jego rozmrożenie może doprowadzić do znacznej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i dalszego wzrostu globalnego ocieplenia. Atlas północnych gleb okołobiegunowych jest pierwszą kompilacją zawierającą wszystkie dostępne informacje o tych złożach CO2, a również inne ważne dane o glebach północy. Publikacja stanowi cenny wkład naukowy do próby powstrzymania zmian klimatycznych oraz stworzenia modeli zrównoważonego rozwoju.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, powiedziała: "Ten atlas jest unikalnym źródłem informacji dla naukowców, polityków, nauczycieli i ogółu społeczeństwa o właściwościach gleb północnych; podnosi świadomość znaczenia zarówno ich samych, jak i ochrony środowiska. Pokazuje możliwe skutki zmian wiecznej zmarzliny dotkniętej zmianami klimatycznymi i wyjaśnia kluczową rolę, jaką odgrywają one w przypadku globalnego klimatu oraz cyklu węgla".

Węgiel organiczny w glebie jest największym lądowym zasobem węgla i stanowi istotny czynnik przyszłościowych prognoz zmian klimatycznych. Wieczna zmarzlina w północnym regionie polarnym w połączeniu z rozległymi torfowiskami zawiera znaczne pokłady węgla.

Te ważne pokłady węgla wymagają szczególnej uwagi, ponieważ przewiduje się, że regiony północne i arktyczne, które go zawierają, ocieplą się szybciej niż reszta świata. Podobnie jak w sytuacji wyłączenia zasilania w zamrażarce, podwyższenie temperatury zapoczątkowuje rozkład materii organicznej i w przypadku gleby prowadzi do emisji CO2 i metanu. Nowy atlas jest obszernym źródłem informacji, która pozwoli naukowcom i decydentom zrozumieć, czy istnieje efekt sprzężenia z globalnym ociepleniem i czy można wesprzeć rozwój polityki ochrony biotopów Arktyki, a tym samym całego ziemskiego klimatu.

144-stronicowy atlas jest wynikiem trzyletniej współpracy partnerów z północnych krajów Unii, a także Norwegii, Islandii, Grenlandii, Kanady, USA i Rosji. Zawiera szczegółowy przegląd zasobów gleb okołobiegunowych, które nadają się również do rolnictwa, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, mieszkalnictwa i sieci energetycznych. W jasny sposób wydawnictwo opisuje pochodzenie i główne cechy charakterystyczne różnych typów gleby, które można znaleźć na tych obszarach.

Atlas gleb został przedstawiony przez komisarz Geoghegan-Quinn 4 maja br. w Parlamencie Europejskim, podczas inauguracji wystawy "Nauka w spotkaniu z polityką".

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej