więcej


Nauka o klimacie

"Stan klimatu w 2009 roku" - najnowszy raport NOAA (8926)

2010-08-05

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Wyniki badań ponad 300 naukowców z 48 krajów, opublikowane w najnowszym raporcie przygotowanym przez Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Meteorologiczną (NOAA), dostarczają licznych dowodów na ocieplenie się klimatu w ciągu ostatnich dekad.
"Kiedy dekada po dekadzie prześledzimy trendy w klimacie, wyznaczone na podstawie licznych danych i niezależnych analiz z całego świata, otrzymamy jasne i jednoznaczne dowody ocieplania się świata” – powiedział dr Peter Stott z brytyjskiego Met Office, jeden z autorów raportu.

W raporcie "Stan klimatu w 2009 roku" Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna powołała się na prace 330 naukowców, reprezentujących 160 niezależnych jednostek badawczych ze wszystkich kontynentów.

W pracy odwołano się do 10 wskaźników opisujących zmiany klimatu, w odniesieniu do których stwierdzono:
  1. wzrost temperatury na obszarach lądowych
  2. wzrost temperatury nad oceanami
  3. wzrost temperatury w warstwie troposfery, która decyduje o zmianach pogody
  4. wzrost temperatury wody na powierzchni mórz i oceanów
  5. wzrost temperatury wód w głębi mórz i oceanów
  6. wzrost wilgotności powietrza
  7. wyższy poziom wody w oceanach
  8. zmniejszenie powierzchni zamarzania mórz i oceanów
  9. kurczenie się lodowców
  10. zmniejszanie się pokrywy śnieżnej.
Dane opublikowane w raporcie prezentują pełen zakres czynników związanych z zachodzącymi zmianami klimatu. „Po raz pierwszy zestawiono wyniki obserwacji przeprowadzonych od głębi oceanu do górnych stref atmosfery” – powiedziała dr Jane Lubchenco z Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej.

„Zapisy obserwacji pochodzą z licznych instytucji na całym świecie. Wykorzystano dane zebrane z różnych źródeł, takich jak satelity, balony i stacje meteorologiczne, statki, boje czy badania w terenie. Niezależnie od pochodzenia wszystkie dane prowadzą do tego samego wniosku: nasza planeta się ociepla” – dodała dr Jane Lubchenco.

Raport „Stan klimatu w 2009 roku” dostępny jest pod adresem:
www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009.php

AR, ChrońmyKlimat.pl
na podstawie: www.noaa.gov, www.naukawpolsce.pap.pl, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej