więcej


Nauka o klimacie

1,5 stopnia przyniesie ogromne zmiany (20604)

2018-10-08

Drukuj
galeria

Próg bezpieczeństwa wzrostu średniej temperatury na świecie to 1,5 stopnia - wynika z najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Większy wzrost temperatury może mieć nieodwracalne skutki.

Do tej port naukowcy uważali, że wzrost o 2 stopnie Celcjusza jest limitem bezpieczny dla zmian klimatu. Nowe badania przeprowadzone w ramach przygotowań do raportu IPCC dowodzą, że 2°C jest znacznie bardziej niebezpieczne niż wcześniej przewidywano i oznacza powszechną dewastację naszej cywilizacji. Granica względnego bezpieczeństwo to 1,5 stopni C.

Raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) został opracowany przez 91 naukowców z 40 krajów. Jego podstawą jest 6 tysięcy publikacji naukowych. Naukowcy i rządy zgłosiły 42 tys. uwag i poprawek podczas konsultacji. Dokument będzie główną podstawą negocjacji podczas globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej, które odbędzie się w Katowicach.

 

Wymowna różnica polega na tym, że o ile po wzroście temperatury o 1,5 stopnia pokrywa lodowa Arktyki będzie całkowicie topić się raz na 100 lat, to gdy wzrost wyniesie o 2 stopnie, takie topnienie będzie 10 razy częstsze.

Najnowszy Raport IPCC jest mocnym argumentem za utrzymaniem wzrostu temperatury do 1,5 °C, pokazując, że można uniknąć wielu tragicznych skutków przyszłego ocieplenia, przestrzegając tego limitu. Pół stopnia robi różnicę. Pozostanie poniżej 1,5 °C będzie oznaczać, że mniej osób będzie narażonych na silne fale upałów, ulewne deszcze, susze, burze i powodzie. 1,5 °C uratuje większość światowych gatunków roślin i zwierząt przed zmianą klimatu. W porównaniu do 2°C, 1,5°C będzie oznaczać o 10 cm niższy poziom morza do 2100, oszczędzając domy milionów ludzi żyjących na wybrzeżu lub na wyspach. 1,5°C oznacza również, że możemy uniknąć kaskady punktów krytycznych, takich jak utrata lodu polarnego, co spowodowałoby nagłe i nieodwracalne zmiany w sposobie życia. Znacznie zmniejszy to ryzyko, szczególnie w krajach o niskich dochodach i ludzi żyjących w ubóstwie, którzy są na pierwszej linii zmiany klimatu. Dla wielu jest sto sprawa życia lub śmierci.

Według IPCC w ciągu ostatnich kilku poprawił się polityczny, gospodarczy, społeczny i techniczny klimat wokół wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie stwierdzono spadek wykorzystania węgla. W optymistycznym scenariuszu wytwarzanie energii elektrycznej z węgla źródła może praktycznie zaniknąć do 2050 r.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej