więcej


Minister Kraszewski: Pakiet reform gospodarki wodnej - konieczność po powodzi (9128)

2010-06-18

Drukuj
Rozpoczęte w tym tygodniu w Ministerstwie Środowiska prace nad pakietem reform gospodarki wodnej to główny temat briefingu ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego, który odbył się 16 czerwca br. w MŚ. Pakiet ma służyć usprawnieniu systemu gospodarki wodnej i poprawie ochrony przeciwpowodziowej. Zakłada opracowanie propozycji ustawowych i praktycznych rekomendacji.
Już na początku tego tygodnia minister Kraszewski poinformował o rozpoczęciu prac nad pakietem reform gospodarki wodnej, które prowadzone będą w Ministerstwie Środowiska pod jego nadzorem. Wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami stworzony zostanie kompleksowy projekt reformujący gospodarkę wodną w aspekcie prawnym (projekty ustaw czy nowelizacji), jak i w wymiarze praktycznym. W zależności od skali rozwiązań, które zostaną wskazane, praca nad pakietem może potrwać co najmniej kilka miesięcy.

- Reformując gospodarkę wodną musimy pamiętać, że jej najważniejszymi celami, na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej, są: jakość wód, gospodarowanie nimi zgodne z zasadą zrównoważonego użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa: życia i zdrowia ludzi, gospodarki i środowiska – powiedział minister Kraszewski.

Podczas briefingu: prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia – Radosław Gawlik, Kierownik Działu Ochrony Przyrody WWF Polska Piotr Nieznański i dr Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Kraków), przekazali na ręce ministra Kraszewskiego apel przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych, zajmujących się gospodarką wodną, w sprawie systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

- Zmiany, reformy w gospodarce wodnej w Polsce, w tym poprawa ochrony przeciwpowodziowej, to konieczność. W tej kwestii jesteśmy zgodni. Dziękuję organizacjom ekologicznym oraz środowiskom naukowym za tę inicjatywę, którą traktuję jako wsparcie działań, które zainicjowałem w resorcie. My wszyscy po katastrofalnej powodzi musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Rozpoczęta praca nad konkretnymi rozwiązaniami: ustawowymi i pozaustawowymi, potrzebuje także takiego wkładu jak ten apel. Zgadzam się z wieloma postulatami w nim zawartymi - podkreślił minister Kraszewski komentując apel.

Podzielam wizję nowoczesnej, opartej na poszanowaniu środowiska i warunków naturalnych kraju gospodarki wodnej, wykorzystującej większym stopniu tereny zalewowe, poldery w połączeniu z inwestycjami hydrotechnicznymi – środki techniczne i nietechniczne muszą się uzupełniać. Należy uważnie przyjrzeć się usytuowaniu wałów. Jestem pewien, że odsunięcie w wielu miejscach wałów od koryt rzek może poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. A to tylko jeden przykład działań możliwych do podjęcia.

Tym bardziej doceniam gest zrzeszonych w tej inicjatywie środowisk pozarządowych i naukowych, że w trakcie powodzi nierzadko środowiska te były niesłusznie atakowane i obwiniane za protesty opóźniające bądź uniemożliwiające powstawanie inwestycji przeciwpowodziowych. Każda generalizacja jest krzywdząca. Apeluję, żeby ani z bobrów, ani generalnie ze środowisk ekologicznych nie robić kozłów ofiarnych. Powódź, która nawiedziła Polskę była ogromną katastrofą naturalną. Dzięki działaniom i wysiłkom ludzi możemy minimalizować jej negatywne skutki, ale nie możemy ich całkowicie wyeliminować także w przyszłości – dodał minister środowiska.

Minister Kraszewski poinformował, że treść apelu zostanie przekazana ekspertom z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami) do szczegółowej analizy. Jednocześnie propozycje w nim zawarte mogą także zostać przekazane przez sygnatariuszy apelu jako uwagi w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Polityki wodnej państwa.

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wieloletnim dokumentem strategicznym identyfikującym problemy uznane za najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi gospodarka wodna. Wytycza priorytetowe kierunki, na których skoncentrowane będą działania państwa. Określa on zasady i warunki, do których wszyscy użytkownicy wód będą zobowiązani dostosować swoje działania i zamierzenia w gospodarowaniu wodami.

Minister Kraszewski przypomniał także, że w geście solidarności z powodzianami środowisko już na początku czerwca przeznaczyło kwotę 400 mln zł na pomoc powodzianom w całym kraju - decyzją Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc dla powodzian udzielana jest w formie dotacji na podstawie specjalnie uproszczonych procedur. Więcej na ten temat w serwisie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej