więcej


Lista proponowanych obszarów Natura 2000 zaakceptowana (12098)

2009-11-01

Drukuj
Rząd przyjął listę obszarów proponowanych do objęcia ochroną w ramach programu Natura 2000. Są na niej 464 nowe obszary siedliskowe oraz 79 obszarów wyznaczonych wcześniej, które wymagają korekty granic.
Jak wyjaśniła PAP rzecznik Ministerstwa Środowiska Magdalena Sikorska, dokument "Lista proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty" zostanie wkrótce przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
 

Dotychczas Polska zgłosiła do KE 142 obszarów specjalnej ochrony ptaków, które zajmują ok. 16,1 proc. powierzchni kraju, oraz 364 specjalne obszary siedlisk - zajmujących 9,2 proc. powierzchni kraju - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
 

Prace nad wyznaczaniem sieci Natura 2000 trwały od dwóch lat. W 2008 r. została dokonana jej ocena, przy zastosowaniu metodyki zalecanej przez KE. Okazało się, że konieczne jest wyznaczenie kolejnych obszarów chronionych, a także zmiana granic niektórych obszarów wcześniej zgłoszonych do KE.
 

W tym celu resort środowiska powołał 16 wojewódzkich zespołów ekspertów. Przygotowali oni propozycje nowych obszarów chronionych, które trafiły do konsultacji społecznych, m.in. zainteresowanych gmin i organizacji ekologicznych.
 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 - to wdrażany od 1992 r. program tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Obejmuje ona ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak też typowych terenów przyrodniczych.

źródło: PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej