więcej


Kreatywnie dla Klimatu! (20602)

2018-10-02

Drukuj
galeria

Zapraszamy do udziału w III edycji Climathonu Kraków - wydarzenia, które doda Ci zdrowia! :)Czym jest Climathon?

To międzynarodowe wydarzenie zachęcające wszystkich ludzi na świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Podczas Climathonu uczestnicy wymyślają i projektują rozwiązania, które wpłyną na zahamowanie zmian klimatu. Dzięki Tobie możemy poprawić jakość życia na co dzień! J

Dla zespołu, który stworzy najlepszy projekt, czeka nagroda pieniężna 4000 zł!

Wydarzenie jest otwarte! Nie czekaj - dołącz już dziś! :)

 Zmiany klimatu stanowią duże zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Jakie negatywne skutki obserwujemy już dzisiaj? Są to m.in.:

- nawałnice oraz intensywne opady deszczu z gradem, które paraliżują funkcjonowanie miast,

- rosnące koszty żywności, energii i remontów domów,

- coraz trudniejsze warunki wypoczynku, m.in. z uwagi na tzw. zjawisko śnieżnej biedy - czyli niedoboru naturalnego śniegu wskutek wzrostu średniej temperatury na Ziemi (szczególnie cierpią narciarze i wielbiciele sportów zimowych),

- ekstremalnie wysokie temperatury i susza latem, które utrudniają życie w zabudowanych centrach miast,

- coraz częściej występujące: susze, braki wody (wysychające rzeki w Polsce latem),

- braki żywności w miastach, spowodowane problemami w rolnictwie, m.in. dużymi wahaniami pogody (anomalie pogodowe, np. późne przymrozki), okresami nawalnych deszczy oraz dni suszy,

- wzrasta liczba chorób z uwagi na nowe wirusy - nasilenie występowania kleszczy jest skutkiem zmian klimatycznych,

- zwiększenie objawów alergii, m.in. na skutek wydłużającego się okresu pylenia roślin, z uwagi na wyższe temperatury wiosenne.

 

 Fundacja Aeris Futuro wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom, starając się im przeciwdziałać. Podczas Climathonu , z Twoim udziałem, znajdziemy pomysły, które przyczynią się do ochrony klimatu, a tym samym zapewnią zdrowie i bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń!

Jakie problemy środowiskowe czekają na rozwiązanie przez uczestników Climathonu?

- nadmierna konsumpcja energii z paliw kopalnych,

- wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze oraz zanieczyszczeń w powietrzu,

- wzmocnienie efektu cieplarnianego w wyniku działalności człowieka, czego konsekwencją są zmiany klimatyczne.

Do udziału w Climathonie zaproszeni są przedstawiciele wielu dziedzin, m.in. studenci, środowiska startupowe, młodzi naukowcy, pasjonaci i hobbyści nauk środowiskowych, przyrodniczych, ekologii, specjaliści nowoczesnych technologii, członkowie organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele biznesu, chcący swoją wiedzę przekuć na ciekawy projekt służący całemu społeczeństwu.

 Po co Climathon?

Podczas Climathonu promowane są m.in. działania z obszarów nowych technologii i dziedzin kreatywnych, które pomagają w edukowaniu grup docelowych, przyspieszają pozytywne zmiany w mentalności i nastawieniu mieszkańców, służą jednostkom samorządu miejskiego w działaniach koncepcyjnych usprawniających ich działania. Uczestnicy wypracowują koncepcje proklimatyczne i tworzą innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów dotyczących zmian klimatu.

Co nas czeka?

  • Praca zdalna i mentoring on-line – pomagamy zgłaszającym się w dopracowywaniu pomysłów.
  • Webinarium oraz praca własna – każdy uczestnik otrzyma wiedzę niezbędną do tego, aby móc stworzyć projekt służący ochronie klimatu – czyli projekt, który będzie miał szansę na nagrodzenie podczas Climathonu.
  • 2 szkolenia  pt. „Creative Startup for climate” – szkolenia odbędą się: w Ambasadzie Krakowian, oraz na AGH (we współpracy z Kołem Naukowym Kadra na Wydziale Zarządzania). Szkolenia będą szansą na zdobycie cennej wiedzy dotyczącej m.in. technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, a także wyzwań związanych z działalnością startupów. W trakcie szkoleń przekażemy szeroką wiedzę z zakresu zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób otworzymy przed uczestnikami możliwość przemyślanego i skutecznego udziału w Climathonie 2018 w Krakowie. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zawodowych.
  • Finał – Climathon Kraków 2018 – Kreatywnie dla Klimatu, dn. 26-27 października 2018 roku

 

Kto to robi?

Climate-KIC - pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

 

Fundacja Aeris Futuro - ogólnopolska organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2006 roku z siedzibą w Krakowie. Motto definiujące nazwę: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i programowanie odpowiedzialnego biznesu. Działamy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

firmy zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu

osoby posiadające chęć stworzenia rozwiązań służących ochronie klimatu

naukowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

media pragnące zapewnić promocję wydarzenia

wolontariuszy chcących wesprzeć działania organizacyjne

Climathon Kraków 2018 – Kreatywnie dla Klimatu

Data: Start: 26 października 2018, godz. 14.00; Finał: 27 października 2018, godz. 14.00

Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, Kraków

Organizator: Fundacja Aeris Futuro

Pomysłodawca: Climate-KIC

Partnerzy i Patronaci Honorowi: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Koalicja Klimatyczna, Młodzieżowy Delegat RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Patroni medialni: Radio Kraków, ChrońmyKlimat.pl, NaukaoKlimacie.pl, ZiemianaRozdrożu.pl, Ekologia.pl, Zielonewydarzenia.pl, NGO.pl

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Osoby do kontaktu:

Joanna Mieszkowicz - telefon: 693 589 391, e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

Wojciech Przywała - telefon: 730 326 423, e-mail: wprzywala@aerisfuturo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej