więcej


Konkurs na logo projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” (11840)

2010-09-08

Drukuj
Portal ChrońmyKlimat.pl zaprasza do udziału w konkursie na logo i materiały promocyjne projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” – akronim DOKLIP.

Nagroda główna: 375 €.

W konkursie może wziąć udział każdy, jedynym warunkiem jest – w przypadku zwycięstwa – możliwość podpisania umowy o dzieło. 

Projekt logo, roll-upu, tablicy informacyjnej i papieru firmowego należy przesłać e-mailem na adres: pr@ine-isd.org.pl lub dostarczyć do siedziby Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, najpóźniej do 21 września 2010 r.

Zwycięzca zostanie ogłoszony do 28 września 2010 r.

Projekt DOKLIP realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Celem partnerskiego przedsięwzięcia DOKLIP jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.


Zwycięskie logo będzie eksponowane przez kolejne 5 lat – podczas realizacji przedsięwzięcia.

Logotypy do pobrania:
Instytut na rzecz Ekorozwoju: InE
Związek Powiatów Polskich: ZPP
Community Energy Plus: CEP
ChronmyKlimat.pl: http://www.chronmyklimat.pl/logo/
LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/press-kit/ologotypy/


Szczegółowe wymagania i regulamin konkursu: do pobrania w pliku PDF.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: pr@ine-isd-org.pl, tel. 504 282 655
 


Partnerzy projektu DOKLIP:
Projekt realizowany z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej