więcej


Konferencja NEUF 2010 w piątek w Warszawie (11887)

2010-06-17

Drukuj
W najbliższy piątek, 18 czerwca, w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, odbędzie się VI edycja Międzynarodowej Konferencji "New Energy User Friendly". Podczas spotkania będą omawiane m.in. mapy drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji, a gościem honorowym konferencji będzie europejska Komisarz ds. Klimatu, Connie Hedegaard.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020, w stosunku do poziomu emisji z roku 2005, to jeden ze strategicznych celów polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

Z opublikowanego niedawno raportu "Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030", opracowanego przez międzynarodową firma doradztwa strategicznego McKinsey & Company wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska jest w stanie zredukować tę emisje zaledwie o 3 proc.

Raport wskazuje, że dopiero w perspektywie kolejnej dekady poziom redukcji może narastać w większym tempie i osiągnąć w 2030 roku 31 proc. Eksperci podkreślają jednak, że warunkiem na osiągnięcie takiego wyniku jest natychmiastowe działanie.

Według autorów raportu, w pierwszym etapie powinniśmy koncentrować się na stosunkowo prostych działaniach, takich jak rozwój kogeneracji, wdrożenie energooszczędnych technologii w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, termoizolacja istniejących budynków czy recykling odpadów. To pozwoliłoby na zahamowanie wzrostu emisji.

Działaniom tym musi jednak towarzyszyć realizacja dużych inwestycji zmieniających strukturę źródeł pozyskiwania energii - zwłaszcza zwiększających udziału źródeł odnawialnych - i wprowadzających "czyste" technologie do utylizacji tradycyjnych surowców energetycznych, przede wszystkim węgla. W raporcie pokreślono, że właśnie skumulowany efekt tych działań zaowocuje znaczną redukcją emisji po roku 2020.

Największe rezerwy kryją się w rozwoju niskoemisyjnych źródłach energii - 42 proc. potencjału redukcji emisji, wzroście efektywności energetycznej - 29 proc. oraz wdrożeniu instalacji sekwestrujących CO2 (technologie CCS) - 15 proc.

W ocenie McKinsey wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału redukcji będzie wymagać dodatkowych nakładów inwestycyjnych w łącznej kwocie 92,2 mld euro w latach 2011-2030. Oznacza to wzrost rocznej stopy inwestycji o 1 proc.

Podczas piątkowej konferencji odbędzie się sześć sesji - "Redukcja emisji - kontekst ogólny", "Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne", "Efektywność energetyczna", "Czyste technologie węglowe", "Odnawialne źródła energii" i "Energia z odpadów" - w ramach których zostaną przedstawione różne, wzajemnie się uzupełniające możliwości realizacji Narodowego Programu Redukcji Emisji - od technologii energooszczędnych po odnawialne źródła energii.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele rządu - m.in. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski, komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, a także samorządowcy i naukowcy z wielu polskich uczelni.

Podczas spotkania będą omawiane także innowacyjne rozwiązania oraz możliwości ich kreowania w ramach współpracy ośrodków akademickich z biznesem.


Pełen program Konferencji na stronie: www.proinwestycje.pl
Mapy Drogowe NPRE będą dostępne na stronie SRNPRE: www.rada-npre.pl
 

źródło: PAP – Nauka w Polsce, Jan Pomierny
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej