więcej


Konferencja NEUF 2010 (11894)

2010-06-14

Drukuj
Dnia 18 czerwca br. w godz. 9-17 w Ministerstwie Gospodarki, w Sali Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, w Warszawie odbędzie się VI juz edycja Międzynarodowej Konferencji NEUF 2010 – New Energy User Friendly "Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”. Patronami medialnymi wydarzenia są: Rzeczpospolita, Nowa Energia, Eco Manager, Czysta Energia, Energia i Budynek oraz portal ChrońmyKlimat.pl.


 Pakiet Klimatyczno-Energetyczny przyjęty przez Unię Europejską zobowiązuje kraje członkowskie by do 2020 roku zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii o 20% oraz zwiększyły udział odnawialnych źródeł energii w ogólny bilansie energetycznym do 20% (tzw. 3x20). Eksperci szacują, że koszty związane z osiąganiem tych celów w Polsce mogą sięgać 13,5 – 16 mld euro rocznie. – czyli 135-160 mld euro do 2020 r. To środki porównywalne z Planem Marshalla, dzięki któremu powojenna Europa Zachodnia stanęła na nogi. 

Mamy zatem do czynienia z ogromnym, wręcz cywilizacyjnym wyzwaniem. Społeczna świadomość tego faktu jest jednak niemal zerowa. Nawet wśród ekspertów i rządowych kół decyzyjnych nie jest z nią najlepiej. Trwają wprawdzie prace nad mapami drogowymi realizacji unijnych dyrektyw, m.in. w ramach powstającego w Ministerstwie Gospodarki Narodowego Planu Redukcji Emisji, ale SA one we wstępnej fazie i póki co nie obejmują całokształtu niezbędnych do podjęcia działań. A czas nagli.

Szczególnie w sektorze energetycznym, w którym skala dekapitalizacji środków trwałych w elektrowniach wynosi 73%, w sieciach przesyłowych 51%, a dystrybucyjnych 59%. Bez szybkich, kompleksowych inwestycji zarówno modernizujących istniejące moce, jaki tworzących nowe, wykorzystujące przede wszystkim czyste technologie oraz odnawialne źródła energii, grozi nam w perspektywie 5-6 lat prawdziwa energetyczna zapaść.

To jedna strona problemu. Druga dotyczy fundamentalnych dla Polski kwestii wypracowania kompromisu między wytycznymi Pakietu, a możliwościami naszej gospodarki, której struktura odbiega przecież znacząco od tej w krajach Europy Zachodniej. Polsce, pokrywającej blisko 90% zapotrzebowania na energię z wysokoemisyjnych elektrowni węglowych, znacznie trudniej będzie sprostać wymogom planu 3x20.

Dyskusji o tych zagadnieniach poświęcona będzie międzynarodowa konferencja NEUF 2010 – New Energy User Friendly „Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”, która odbędzie się 18.06.2010, w godz. 9.00-17.00 w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki. 

Gościem konferencji będzie Connie Hedegaard, unijna Komisarz ds. Klimatu, postać niezwykle interesująca i barwna. Przed objęciem funkcji Komisarza ds. Klimatu była członkiem duńskiego parlamentu i, kolejno, ministrem środowiska, ministrem współpracy nordyckiej oraz ministrem ds. klimatu i energii w administracji dwóch premierów: Andersa Larsa Rasmussena oraz Larsa Lokke Rasmussena. Sprawując tę ostatnią funkcję odpowiadała za przygotowanie kopenhaskiej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Karierę zawodową rozpoczynała jako dziennikarka i publicystka czołowych duńskich periodyków, m.in. tygodnika „Politiken”.

Do pobrania: plik PDF z pogramem konferencji. 

źródło: Procesy Inwestycyjne
www.proinwestycje.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej