więcej


Komisja zatwierdziła pomoc w wysokości 390 mln EUR na zwiększenie pojemności magazynowania gazu w Polsce (11879)

2010-06-25

Drukuj
Komisja Europejska wyraziła zgodę, na mocy unijnych zasad dotyczących pomocy państwa, na przyznanie dotacji państwowych w wysokości 390 mln EUR na budowę lub zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Polsce. Magazynowanie gazu zwiększa bezpieczeństwo dostaw i pozwala krajom reagować na przerwy w dostawach lub sezonowe zmiany konsumpcji. Przedstawione projekty, które są otwarte dla wszystkich podmiotów na określonych warunkach, są zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.
„Dzięki temu projektowi Polska zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu z korzyścią dla swoich obywateli, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, ponieważ magazyny gazu zostaną udostępnione wszystkim konkurentom na polskim rynku”, oświadczył komisarz ds. konkurencji Joaquín Almunia.

W listopadzie 2009 r. władze polskie zgłosiły Komisji zamiar przyznania pomocy państwa w wysokości 1 539 mln złotych polskich (ok. 390 mln euro) przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na wykonanie czterech projektów mających na celu zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Strachocinie na Podkarpaciu i Wierzchowicach na Śląsku, w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz budowę nowego podziemnego magazynu gazu w Kosakowie na wybrzeżu Bałtyku. Polskie Górnictwo, będące spółką stanowiącą własność państwa, jest największym podmiotem na rynku gazu w Polsce.

Zakończenia projektu, który zwiększy pojemność magazynowania w Polsce z 1,6 mld m³ do 2,6 mld m³, oczekuje się w 2015 r. Będzie to wartość bliższa obecnej średniej pojemności rezerw w UE, która wynosi 14% rocznego popytu.

Komisja oparła swoją ocenę wpływu na konkurencję na pozytywnych skutkach projektu dla polepszenia bezpieczeństwa dostaw w Polsce oraz UE. Kwota pomocy odpowiada potrzebom finansowym i niskiej atrakcyjności finansowej projektów.

Projekty zwiększą całkowitą dostępną pojemność magazynową w Polsce, a zatem ułatwią wszystkim podmiotom na rynku, nie tylko beneficjentowi pomocy, zapewnienie rezerw obowiązkowych.

Kontekst

Bezpieczeństwo dostaw gazu jest celem dyrektywy Rady 2004/67/WE, a zwiększenie pojemności magazynowej gazu jest jednym z przewidzianych w dyrektywie instrumentów służących osiągnięciu tego celu. Obecnie 21 państw członkowskich wykorzystuje magazynowanie gazu do zachowania bezpieczeństwa dostaw.

Cztery projekty dotyczące magazynowania gazu wymieniono w polskim Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 jako kwalifikujące się do finansowania ze środków UE na wniosek strony polskiej. Lokalizacje największych magazynów: Wierzchowice i Kosakowo zawarto w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych określonych przez Parlament Europejski i Radę od 2006 r.

Planowane magazyny stanowią uzupełnienie pozostałych instrumentów polityki wykorzystywanych w Polsce, takich jak zróżnicowanie źródeł i mieszanek, elastyczności produkcji i importu, umów przerywalnych lub transgranicznych planów w zakresie pojemności, które przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego unijnego celu w zakresie bezpieczeństwa dostaw.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej