więcej


Komisja przyznała nagrody dla najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw w Europie (11896)

2010-06-15

Drukuj
Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec i Hiszpanii są tegorocznymi laureatami Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko. Zwycięzców ogłosił europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w ramach corocznego Zielonego Tygodnia w Brukseli. Nagrody są uznaniem dla „najlepszych z najlepszych” przedsiębiorstw, które już wygrały nagrody w konkursach krajowych.
Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Większa świadomość rzeczywistej i wrodzonej wartości środowiska pozwala nam na skuteczniejsze łączenie celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa konkurujące o Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko, wykazując wyraźnie swoje możliwości w zakresie innowacji i sens stosowania ekologicznych technologii i procesów z ekonomicznego punktu widzenia.”

Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach europejskim przedsiębiorstwom, które wnoszą szczególny wkład w zrównoważony rozwój, poprzez łączenie innowacji, rentowności ekonomicznej, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej. Laureaci zostali wybrani spośród 141 zgłoszonych przedsiębiorstw pochodzących z 24 państw członkowskich i krajów kandydujących. Jest to największa liczba zgłoszeń od czasu pierwszej edycji Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko w 1987 r. Odzwierciedla to rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw kwestią zrównoważonego rozwoju i ich świadomość obecnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska.

Przyznane nagrody:

 
Nagroda w dziedzinie zarządzania

Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom posiadającym wyróżniającą wizję strategiczną i systemy zarządzania umożliwiające ciągłe zwiększanie ich wkładu w zrównoważony rozwój.

Laureat: The Findus Group, Zjednoczone Królestwo
 • Projekt: ‘Fish for life’ („Ryby przez całe życie”): wspieranie zrównoważonego rybołówstwa.)
 • Program „Fish for Life” jest programem promującym długofalową zrównoważoną przyszłość żywności morskiej. Program był początkowo realizowany przez przedsiębiorstwo Young’s Seafood, obecnie zaś jest on wdrażany w całej Europie przez firmę Findus, będącą jego spółką macierzystą.
 • Komentarz jury: Inicjatywa zapewnia punkt odniesienia w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania zasobami rybnymi, poprzez promowanie najlepszych praktyk i dzielenie się nimi zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Kładzie się przy tym nacisk na zaangażowanie pracowników i innych zainteresowanych stron.
 • www.findusgroup.com

Nagroda za produkt

Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które opracowały nowy produkt lub nową usługę wnoszące znaczny wkład w zrównoważony rozwój.

Laureat: EnergyICT, Belgia
 • Projekt: Wprowadzenie zaawansowanego systemu zarządzania energią EIServer® w brytyjskiej sieci Tesco.
 • Zaawansowany technologicznie system EIServer® łączy w sobie wszystkie istotne funkcje niezbędne do efektywnego zarządzania energią, umożliwiając sieci Tesco ograniczenie zużycia energii o 20 proc. we wszystkich sklepach na terenie Zjednoczonego Królestwa.
 • Komentarz jury: System monitorowania i kontroli energii jest stosowany przez dużego detalistę w celu osiągnięcia znacznego ograniczenia zużycia energii. Może on i powinien być stosowany przez innych.
 • www.energyict.com

Nagroda za proces

Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które opracowały i stosują nową technologię produkcji wnoszącą znaczny wkład w zrównoważony rozwój.

Laureat: Zenergy Power GmbH oraz Bültmann GmbH, Niemcy
 • Projekt: Ograniczenie zużycia energii o 50 proc. poprzez zastosowanie w metalurgii magnetycznego podgrzewania kęsów w oparciu o technologię nadprzewodnikową.
 • To zastosowanie technologii nadprzewodnikowej pozwala na znaczny wzrost efektywności energetycznej w jednym z najbardziej energochłonnych procesów przy wytwarzaniu metali. Osiąga się przy tym istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
 • Komentarz jury: Zastosowanie po raz pierwszy technologii nadprzewodnikowej w procesie metalurgicznym umożliwia podgrzewanie miedzianych i aluminiowych kęsów przy wykorzystaniu 50 proc. mniej energii, tym samym przyczyniając się do zwiększenia produktywności.
 • www.zenergypower.com; www.bueltmann.com

Nagroda w dziedzinie współpracy międzynarodowej

Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które stworzyły międzynarodowe partnerstwo służące wymianie wiedzy i technologii, prowadzącej do zrównoważonego wzrostu w krajach rozwijających się.

Laureat: Ferrovial, Hiszpania
 • Projekt: „Maji ni Uhai” („Woda to życie”) – dostarczanie wody i zapewnianie warunków sanitarnych w regionie Serengeti w Tanzanii.
 • Projekt jest wynikiem innowacyjnej współpracy między grupą Ferrovial i organizacją pozarządową AMREF (African Medical and Research Foundation), służącej zwalczaniu ubóstwa poprzez zapewnianie dostępu do bezpiecznej wody pitnej 50 tys. mieszkańców regionu Serengeti w Tanzanii.
 • Komentarz jury: Zapewnianie dostępu do bezpiecznej wody pitnej mieszkańcom Tanzanii przyczynia się w znaczącym stopniu do podniesienia standardu życia, w szczególności kobiet i dzieci. Ta realizowana obecnie inicjatywa nadaje się do powielania i może wskazać, jak rozwiązać stały problem w pozostałych rozwijających się krajach.
 • www.ferrovial.com

Więcej informacji na temat Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej