więcej


Jak to robią inni? Wielka Brytania adaptuje się do zmian klimatu (9113)

2010-09-17

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Zmiany klimatu już tu są. Rosną temperatury, długotrwałe susze przeplatają się z gwałtownymi falami opadów. Polski rząd nie proponuje nam jednak żadnych działań, które pozwoliłyby się do tych zmian przystosować. Za to Brytyjczycy zabrali się do tego z impetem.  W Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy Klimatycznej (The Climate Change Act):

1) Powstaje ogólnokrajowa ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatu, aktualizowana co 5 lat (termin: początek 2011).

2) Powstaje Krajowa strategia adaptacyjna, również aktualizowana w cyklu pięcioletnim (termin: koniec 2012).

3) W Ramach Monitorowania Skuteczności Działania Samorządów Lokalnych (Local Government Performance Framework) pojawił się wskaźnik dotyczący zmian klimatu. Nakazuje on mierzyć samorządom postęp w planowaniu działań adaptacyjnych, w skali 1-4 (od identyfikacji kluczowych obszarów adaptacyjnych aż po przygotowanie planu działań na rzecz adaptacji). Skutek? Adaptacja stała się dla brytyjskich samorządów jednym z zagadnień priorytetowych.

4) Instytucje publiczne oraz realizujące zadania publiczne będą miały obowiązek raportowania rządowi, w jaki sposób oszacowały ryzyka klimatyczne oraz jakie działania zapobiegawcze lub dostosowawcze podjęły (pierwsze raporty: koniec 2011).Dotyczy to przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach gospodarki: transport kolejowy i drogowy, dostawcy gazu, elektrownie, dystrybutorzy energii, zarządcy sieci przesyłowych, przedsiębiorstwa wodne i kanalizacyjne, poczta, urząd lotnictwa cywilnego.

Korzyści: operatorzy kluczowej infrastruktury przygotują się do zmian klimatu i publicznie zakomunikują swoje działania. Zidentyfikowane zostaną bariery adaptacji. Informacje z raportów zostaną użyte w krajowej Ocenie ryzyka.

5) W Internecie dostępny jest cały wachlarz interaktywnych narzędzi do szacowania potrzeb adaptacyjnych.

• Regionalne interaktywne mapy zmian klimatu, pozwalające oszacować zmiany dla różnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych i różnych zmiennych (temperatura, opady, wzrost poziomu morza).

• Scenariusze oceny skutków społecznych i ekonomicznych.

• Narzędzia do oceny zysków i strat zw. z działaniami adaptacyjnymi (Excel). Odbiorcy to samorządy lokalne i instytucje publiczne. Przykłady: Koszty fal upałów na zdrowie mieszkańców gminy / powiatu (przedwczesne zgony, hospitalizacja) a koszty alternatywnych opcji adaptacyjnych. Koszt powodzi związanych ze zmianami klimatu a koszty różnych opcji adaptacyjnych.

• Narzędzia oceny ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorców, w tym biznesowy poradnik przeciwpowodziowy.

• Narzędzia dla gmin (nakierowane np. na wypracowanie wstępnych szacunków, co do zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze, co one znaczą dla gminy oraz ogólnych wniosek).

• Baza danych o już podjętych działaniach adaptacyjnych.

Marta Śmigrowska

źródło: Dla Klimatu, fot. flckr
www.dlaklimatu.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej