więcej


Inicjatywy lokalne

Zmiany klimatu od kuchni (20839)

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cities
2019-06-05

Drukuj
galeria

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji końcowej projektu CLIKIS pn. „Zmiany klimatu od kuchni”, która odbędzie się w 13 czerwca 2019 r. w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 17 (budynek Polskiej Akademii Umiejętności).

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli szkół, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych związanych z żywieniem. Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się zagadnieniami żywienia w placówkach edukacyjnych.

Wydarzenie ma na celu podsumowanie realizacji projektu CLIKIS oraz promocję szeroko rozumianego zrównoważonego żywienia – szczególnie w kontekście wpływu na klimat. W czasie konferencji szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia związane w wpływem procesów produkcji i przetwarzania żywności na środowisko i zdrowie ludzi oraz zmianą nawyków żywieniowych. Jednym z poruszanych zagadnień będzie również efektywność energetyczna kuchni w szkołach oraz możliwości finansowania inwestycji poprawiających jakość funkcjonowania kuchni szkolnych.

Konferencja będzie nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i wymiany doświadczeń i dyskusji na temat aspektów zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych żywienia w szkołach.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Link do rejestracji

Program seminarium

Konferencja realizowana w ramach partnerstwa w projekcie Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019 r.

Projekt CLIKIS jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81230248), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

Więcej o konferencji LINK


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej