więcej


Inicjatywy lokalne

Zielony Fundusz Klimatyczny: pozytywna oferta Polski dla klimatu (14854)

2012-10-08

Drukuj

Już tylko miesiąc pozostał na prezentację Warszawy i jej zalet jako miasta walczącego o status siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego. "To przykład, że myślimy o ochronie klimatu globalnie i angażujemy się w pomysły, jak to zrobić z korzyścią i dla środowiska i dla ludzi" – mówi minister środowiska, Marcin Korolec, który wspiera kandydaturę Warszawy.

Zielony Fundusz Klimatyczny (ZFK) to instytucja finansowa Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Powstał dzięki porozumieniu podczas Konferencji klimatycznej w Durbanie w 2011 r. Jego zadaniem jest finansowanie działań na rzecz ochrony klimatu i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Do 2020 roku wartość wspieranych przez Fundusz projektów powinna osiągnąć co najmniej 100 mld dolarów. Fundusz szuka teraz miejsca na swoją siedzibę, skąd będzie koordynował globalne działania.

Warszawa stanęła w szranki o status siedziby ZFK z pięcioma konkurentami, którymi są: Bonn (Niemcy), Mexico City (Meksyk), Windhoek (Namibia), New Songdo City (Republika Korei) i Genewa (Szwajcaria).

Ministerstwo Środowiska aktywnie promuje kandydaturę Warszawy. Jak podkreśla minister Korolec:

"Wspieram kandydaturę Warszawy w rywalizacji o ulokowanie tu siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego. Jesteśmy dumni z naszej historii, idei solidarności i transformacji ustrojowej. Z tego względu mamy kapitał do budowania porozumienia pomiędzy krajami rozwijającymi się, które będą otrzymywać pieniądze na walkę ze zmianami klimatu a rozwiniętymi. Możemy stać się zielonym mostem pomiędzy tymi grupami państw. Zależy nam, żeby o klimat i środowisko dbać wszędzie i solidarnie.

Warszawska oferta jest atrakcyjna i spełnia wszystkie warunki postawione przez zarząd funduszu. Uważam, że Warszawa jest  najlepszym miejscem do zlokalizowana tego typu instytucji. Wiemy, że konkurenci są bardzo silni, a wybór uzależniony od  wielu różnych czynników. Ale już samo uczestnictwo Polski i Warszawy w procesie wyboru pozwala nam na prezentowanie naszych pomysłów, walorów i aktywnej postawy w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu.

Chcemy pokazać, jak wiele dzieje się w Polsce w kwestii klimatu i co robimy na arenie międzynarodowej. Kandydatura Warszawy jest tego dobrym przykładem. Polska ma spektakularne osiągnięcia w redukcji emisji gazów cieplarnianych, współnegocjowaliśmy jako prezydencja przełomowy wynik negocjacji globalnych w Durbanie, kiedy po raz pierwszy doszło do zgody na zobowiązanie wszystkich krajów do działania na rzecz klimatu, nie tylko części państw. Prowadzi inwestycje ekologiczne na dużą skalę, dzięki unikalnemu systemowi finansowania ochrony środowiska w kraju. Tak jak wszystkie kraje członkowskie UE realizujemy ambitne cele pakietu klimatyczno-energetycznego, mimo że dla polskiej gospodarki stanowią one nieporównywalnie większe obciążenia niż dla innych. Politycznie też mamy konkretną propozycje pozytywnych działań: nasz plan polityczny zaprezentowaliśmy już wiosną tego roku, liczymy na otwartą dyskusję na jego temat i stanowiska innych krajów UE.

Jestem pewien, że jeśli Zielony Fundusz Klimatyczny będzie miał siedzibę w Warszawie, ma szansę stać się tak ważny dla globalnej polityki klimatycznej, jak Bruksela dla europejskiej czy Londyn dla rynków finansowych".

Do tej pory Warszawa prezentowała swoją ofertę na wielu międzynarodowych forach negocjacyjnych dotyczących ochrony klimatu. Także polska dyplomacja i Ministerstwo Środowiska promuje naszą kandydaturę na forum międzynarodowym.

Wśród najważniejszych atutów Warszawy są m.in.: dogodne położenie w centrum Europy, wysoki poziom bezpieczeństwa, rozwinięta infrastruktura, w tym dwa lotniska obsługujące połączenia międzynarodowe oraz dostępność kadr. Stolica nie tylko spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane miastom-kandydatom, ale oferuje dużo więcej, m.in. dostępność konkretnej lokalizacji Funduszu w Pałacu Kultury od ręki. Więcej o ofercie Warszawy: greenclimatefund.pl.

Dla Warszawy ulokowanie siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego oznacza prestiż związany z rangą tej instytucji, promocję miasta i impuls ekonomiczny związany z goszczeniem międzynarodowej instytucji finansowej.

Zarząd Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund Board – GCF, którego członkiem jest wiceminister środowiska, Beata Jaczewska) już wkrótce będzie decydował o wyborze. Rozstrzygnięcie musi zapaść w najbliższych tygodniach, aby nowo wybrana siedziba mogła zostać zatwierdzona podczas najbliższej Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Doha, w Katarze, na przełomie listopada i grudnia tego roku.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej