więcej


Inicjatywy lokalne

Zielona Stolica Europy 2014 (14212)

2012-04-17

Drukuj

Bristol, Frankfurt i Kopenhaga znalazły się w finale konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2014 r. Miasta wybrano spośród 18 kandydatów nominowanych do tej nagrody. Finalistów wytypowała niezależna grupa ekspertów, która oceniła kandydatury w dwunastu odrębnych dziedzinach.

Kategorie oceny:

 • lokalny wkład w zwalczanie zmian klimatu na świecie
 • transport lokalny
 • miejskie tereny zielone o zrównoważonej gospodarce gruntami
 • przyroda i różnorodność biologiczna
 • jakość lokalnego powietrza atmosferycznego
 • poziom hałasu
 • wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami
 • zużycie wody
 • oczyszczanie ścieków
 • ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie
 • zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne
 • wydajność energetyczna.

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę "Zielona Stolica Europy", tytuł ten przyznano czterem miastom. Jako pierwszy otrzymał go Sztokholm, w 2011 r. Hamburg, a obecnie nosi go hiszpańskie miasto Vitoria-Gasteiz. W 2013 r. Zieloną Stolicą Europy będzie Nantes.

8 czerwca 2012 r. w Brukseli przedstawiciele Bristolu, Frankfurtu i Kopenhagi przedstawią jury konkursu swoje koncepcje, plany działania, strategie komunikacji i możliwości związane z rozwiązaniami, które mogą stanowić wzór dla innych miast. Jury ogłosi swoją decyzję 29 czerwca br. podczas uroczystości wręczenia nagrody w Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii.

Kontekst

Nagrodę "Zielona Stolica Europy" przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Miasta są oceniane przez grupę ekspertów na podstawie 12 wskaźników ochrony środowiska, w tym wyników w zakresie wysokich standardów ochrony środowiska, zaangażowania w osiąganie aktualnych i ambitnych celów na rzecz poprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz na podstawie działań na rzecz promowania najlepszych praktyk wśród innych europejskich miast i służenia przykładem.

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI – stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Biura Porozumienia Między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje: www.europeangreencapital.eu.

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej