więcej


Inicjatywy lokalne

Zakończyły się Warsztaty dobrego klimatu w Radziejowicach (10577)

2010-09-20

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'16 września br. w Radziejowicach w woj. mazowieckim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz oraz społeczności lokalnych z ekspertami Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”. Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad możliwościami wykorzystania przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań energetycznych w woj. mazowieckim. Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu „Warsztatów dobrego klimatu” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.  
Z przeprowadzonej w trakcie spotkania ankiety wynikło, że wśród 50 osobowej grupy uczestników przeszło 69% osób uważa, że inwestycje w gminie mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. Jednocześnie aż 82% osób jako największą barierę we wdrażaniu tego typu rozwiązań wskazało brak środków na finansowanie tego typu inwestycji.

„W ostatnim czasie widoczne jest coraz większe zainteresowanie realizowaniem proekologicznych inwestycji wśród polskich gmin. Wciąż jednak barierę do podejmowania tego typu działań stanowi brak wiedzy nt. nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości uzyskania na nie dofinansowania. Warsztaty dobrego klimatu są cenną inicjatywą, ponieważ pokazują, że nawet wysokobudżetowe inwestycje są możliwe do zrealizowania w niewielkich gminach, jeżeli zostaną wykorzystane odpowiednie instrumenty np. w postaci dotacji unijnych.” - uważa Wojciech Szustakiewicz, Starosta Powiatu Żyrardowskiego. 

Warsztat w Radziejowicach podzielony został na cztery moduły tematyczne, które poprowadzili eksperci programu „Gaspol kibicuje klimatowi”. Pierwsza część spotkania poświęcona była wpływowi ekologicznych inwestycji na zrównoważony rozwój lokalnych społeczności. Dr Andrzej Hałasiewicz, zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, podkreślał m.in. znaczenie efektywnego gospodarowania energią przez gminy, dającego szansę przeznaczenia zaoszczędzonych środków np. na utrzymanie gęstszej sieci szkół, domów kultury czy organizację imprez. W kolejnym wystąpieniu mgr Monika Jarzemska, członek Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zaprezentowała różne rodzaje ekologicznych źródeł energii oraz korzyści, jaki niesie ze sobą efektywne ich wykorzystanie. Zachęcała także do przeanalizowania stanu polityki energetycznej w gminach i oceny efektywności stosowanych rozwiązań. 

W drugiej części spotkania mgr Kamil Dolata – ekspert firmy Gaspol – przedstawił nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak gazowe pompy ciepła, sieci gazowe czy instalacje solarne. Ekspert przeprowadził w oparciu o kalkulator energetyczny symulację zużycia energii oraz możliwych oszczędności wynikających z zastosowania różnych źródeł ogrzewania dla przykładowych budynków zlokalizowanych w Radziejowicach. Tym samym pokazał, jak wiele energii i opłat na nią poniesionych można by zaoszczędzić poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań energetycznych. Ostatni moduł dotyczył funduszy wspierających proekologiczne inwestycje w gminach. Były wiceprezes NFOŚiGW – mgr inż. Artur Michalski,– omówił rodzaje dostępnych dla gmin w woj. mazowieckim funduszy krajowych i unijnych. Wskazał instytucje, w których można uzyskać dofinansowanie oraz warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać takie wsparcie. Omówił także zasady prawidłowego wypełniania wniosków, a także kryteria rozpatrywania.

W spotkaniu w Radziejowicach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz m.in. z gminy Radziejowice, Mszczonów, Żyrardów, prywatni przedsiębiorcy z regionu, a także mieszkańcy gminy Radziejowice. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania aktywnie dyskutowali nt. kwestii związanych z ekologicznymi rozwiązaniami energetycznymi oraz instrumentami wykorzystywanymi do ich realizacji. Wśród wielu pozytywnych opinii dotyczących różnorodności dostępnych źródeł finansowania, pojawiały się również głosy pełne wątpliwości co do polityki stosowanej przez państwo.

„Brak jasnej, długoterminowej polityki w zakresie wspierania ekologicznych źródeł energii przez państwo polskie hamuje inwestycje w takie źródła” – uważa Sławomir Puchała, jeden z uczestników warsztatów. 

Zróżnicowane opinie uczestników pozwoliły poznać najczęstsze obawy oraz dylematy, przed jakimi stają zarówno samorządowcy, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy polskich gmin, którzy rozważają realizację proekologicznych inwestycji. 

Patronat nad warsztatami w Radziejowicach objęli:
- Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Wojewoda Mazowiecki
- Starosta Powiatu Żyrardowskiego
- Wójt Gminy Radziejowice
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- LGD „Ziemia Chełmońskiego”
- Puls Biznesu 
- Wspólnota
- Radio dla Ciebie
- TVP INFO 
- Życie Żyrardowa
- Żyroskop
 
***

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” – celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
 
***

Patroni instytucjonalni programu:
- Ministerstwo Gospodarki (MG)
- Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)
- Związek Powiatów Polskich (ZPP)
- Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)
- Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP)

Patroni „Warsztatów Dobrego Klimatu”:
- Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej (PTES)
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO)
- TVP INFO
- Puls Biznesu

Patroni medialni programu:
- TV Silesia
- Czysta Energia
- Przegląd Komunalny
- Naszemiasto.pl
- E-petrol.pl
- Energieodnawialne.pl
- Ogrzewnnictwo.pl

źródło: Gaspol kibicuje klimatowi
www.kibicujklimatowi.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej