więcej


Inicjatywy lokalne

Wykorzystanie OZE w województwie zachodniopomorskim (20980)

2019-10-02

Drukuj
galeria

Dynamiczny rozwój instalacji służących do wytwarzania zielonej energii sprawił, że województwo zachodniopomorskie od początku wdrażania tego typu inwestycji jest niekwestionowanym liderem w naszym kraju.

Obecnie 79 proc. energii zużywanej w województwie pochodzi ze źródeł odnawialnych. To wartości, które niewątpliwie robią wrażenie. Przyjrzyjmy się nieco bliżej, w jaki sposób korzysta się z zasobów odnawialnych na terenie tego województwa.

Energetyka wiatrowa

Z racji położenia geograficznego najintensywniej rozwija się tutaj energetyka wiatrowa. Sprzyja temu niewątpliwie wietrzna pogoda i stosunkowo niska gęstość zaludnienia, która ułatwia znalezienie gruntu pod budowę wiatraków. Nie bez znaczenia jest także mnogość dużych gospodarstw rolnych, których tereny również mogą posłużyć jako miejsce pod wiatraki.

W 2018 roku (dane na dzień 31.03.2018) moc zainstalowana w 1199 instalacjach wiatrowych dała zachodniopomorskiemu pierwszą pozycję w Polsce. Warto w tym miejscu dodać, że mówiąc o instalacjach wiatrowych, mamy na myśli zarówno pojedyncze turbiny należące do mieszkańców, elektrownie, jak i największe w kraju farmy wiatrowe, tj. Karścino-Pobłocie (moc 90 MW), Marszewo (80 MW) czy Resko II (76 MW).

Wiatraki generują dużą ilość energii, ale  z racji szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się nasz kraj i związanych z tym warunków pogodowych, ich działalność w ciągu roku jest mocno ograniczona.

Energia z biomasy i biogazu

To zdecydowanie najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii odnawialnej w sposób ciągły, zaplanowany i przewidywalny przez cały rok. Niestety w tym przypadku barierę stanowią wysokie koszty eksploatacji. Mimo to moc zainstalowana w biogazowniach rolniczych w województwie zachodniopomorskim pozwoliła im osiągnąć pierwszą pozycję w Polsce (stan na dzień 31.03.2018). Natomiast zlokalizowane na tym terenie instalacje produkujące energię elektryczną z biomasy mieszanej dają zachodniopomorskiemu 7 pozycję w kraju (stan na dzień 31.03.2018.). Największym producentem energii z biomasy jest Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Na terenie województwa znajduje się również około 320 kotłów skutecznie spalających biomasę.

Energia geotermalna

Ten typ energii do produkowania ciepła wykorzystywany jest w zachodniopomorskim przez dwa przedsiębiorstwa: Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. oraz G-TERM ENERGY Sp. z o.o Geotermia Stargard.

Warto dodać, że spółka ze Stargardu w 2018 roku dostarczyła do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (PEC) około 34,1% całości ciepła wyprodukowanego przez PEC. Jak widać, energetyka odnawialna coraz śmielej wkracza w życie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, nawet jeśli na co dzień nie są tego świadomi, odpoczywając we własnych, ciepłych mieszkaniach.

Energetyka wodna

W województwie działają także 64 elektrownie wodne, które zmieniają energię wody w energię elektryczną. Najwięcej jest ich w powiatach łobeskim, gryfickim, koszalińskim, stargardzkim i myśliborskim.

Fotowoltaika

Wykorzystanie energii słonecznej w województwie zachodniopomorskim z roku na rok zyskuje na popularności. Wynika to m.in. z możliwości pozyskania dofinansowania zarówno przez jednostki samorządowe, jak i osoby fizyczne, które chcą korzystać z tego typu instalacji w ramach programu Prosument.

UWAGA WARSZTATY!

Jeśli chcesz poznać wybrane instalacje OZE województwa zachodniopomorskiego, np. Geotermię w Pyrzycach lub instalację fotowoltaiczną we wspólnocie mieszkaniowej w Szczecinie, głoś się na warsztaty połączone z wizją lokalną tych instalacji. To unikalna szansa zobaczyć OZE w działaniu! Szczegoły na www.pine.org.pl/warsztaty-oze

Artykuł oryginalny znajduje się na stronie: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,wykorzystanie_oze_w_wojewodztwie_zachodniopomorskim,id-32630.html

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej