więcej


Inicjatywy lokalne

Wybory parlamentarne: OZE łączy ponad podziałami partyjnymi (19046)

2015-10-22

Drukuj
galeria

Ośrodek TNS Polska zbadał, jak rozkłada się to poparcie dla OZE wśród zwolenników poszczególnych ugrupowań partyjnych w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Z badań wynika, że poparcie dla większej ilości inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) deklaruje 92% Polek i Polaków. Wysokie poparcie dla tej technologii występuje wśród zwolenników wszystkich partii politycznych. Rozwój tej technologii popiera 91% zwolenników PiS, 97% zwolenników PO, 95% zwolenników partii Nowoczesna Ryszarda Petru, 92% zwolenników Zjednoczonej Lewicy, 91% zwolenników Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15, 89% zwolenników PSL, 84% zwolenników partii KORWiN.

Ponadto wysoki odsetek Polek i Polaków (69%) stawia przede wszystkim na politykę energetyczną opartą o odnawialne źródła energii. Wysokie poparcie dla polityki energetycznej opartej o OZE łączy zwolenników wszystkich partii politycznych. Poparcie Polek i Polaków dla poszczególnych źródeł konwencjonalnych, takich jak atom lub węgiel, jest zdecydowanie niższe (odpowiednio: 17% i 16%).

Zwolennicy wszystkich partii politycznych na pierwszym miejscu wskazują na odnawialne źródła energii jako preferowaną podstawę polityki energetycznej Polski. Nie jesteśmy zaskoczeni dużym poparciem dla OZE ponad podziałami. Kiedy w Sejmie ważyły się losy wsparcia dla obywateli produkujących energię ze źródeł odnawialnych, tysiące osób zaangażowało się w kampanię, niezależnie od preferencji politycznych. Dziwi nas natomiast, że temat energii odnawialnej, jak widać ważny dla społeczeństwa, jest prawie nieobecny w kampanii wyborczej - powiedział Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Greenpeace podczas trwającej kampanii wyborczej podczas różnych debat i spotkań zadawał kandydatom i kandydatkom pytania o energetykę odnawialną. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Zdecydowane poparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii wyraziły Zjednoczona Lewica i Partia Razem. Zjednoczona Lewica ogłosiła Pakt dla OZE postulując m.in. wpisanie efektywności energetycznej i OZE do krajowych priorytetów inwestycyjnych, poszerzenie definicji prosumenta czy ustalenie wiążących i ambitnych celów udziału OZE w miksie energetycznym kraju.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w regionach zamierzają wspierać także kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poparcie dla idei rozwoju energetyki prosumenckiej można zauważyć również w opublikowanych programach lub wypowiedziach przedstawicieli m.in. Nowoczesnej Ryszarda Petru czy Prawa i Sprawiedliwości oraz niektórych kandydatów Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15 czy KORWiN.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które popiera rozwój odnawialnych źródeł energii, zaraz po wyborach politycy powinni rozpocząć intensywne prace nad rozwojem OZE i podnoszeniem efektywności energetycznej. Jest to konieczne jeśli liderzy partii myślą poważnie o podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego regionów, tak by zapobiec przerwom w dostawie prądu, tak jak miało to miejsce w sierpniu tego roku.

Źródło: Greenpeace Polska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej