więcej


Inicjatywy lokalne

Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (18711)

Radosław Gawlik, Dolnośląski Alarm Smogowy
2015-07-17

Drukuj
galeria

Wrocław, fot. flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

To dobry początek, ale kiedy nowy PGN przełoży się na poprawę jakości wrocławskiego powietrza?

2 lipca we wrocławskim ratuszu zorganizowano konferencję prasową dotyczącą przygotowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Zamiast spodziewanego prezydenta poprowadził ją Bartłomiej Świerczewski, szef Biura ds. partycypacji wraz z licznym gronem urzędników miejskich.

Krótko został zaprezentowany PGN, którego przyjęcie stanowi głównie o możliwości starania się o fundusze unijne w ramach RPO.

Przyjęto cele PGN, dość przestarzałe z UE tzw. 3 x 20, czyli redukcji w mieście, energochłonności oraz emisji CO2 o 20 % oraz wzrostu odnawialnych źródeł energii o 20 %. Ważny jest fakt, że miasto po raz pierwszy przygotowuje specjalne dokumenty dotyczące ochrony klimatu i polityki energetycznej wpisujące się w politykę UE.

Cel długofalowy Wrocławia to redukcja gazów cieplarnianych w 2050 r o 80 %.

Plan nie uwzględnia istniejącego stanu prawnego. Na pytanie o kompetencje samorządów ( określanie poziomu jakości powietrza, normy na paliwo i kotły grzewcze) była zgoda co do konieczności ich zwiększenia i zmian ustawowych.

PGN będzie poddany konsultacjom społecznym, jest już umieszczony na BIP-ie Wrocławia.

Radek Gawlik, Dolnośląski Alarm Smogowy


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej