więcej


Inicjatywy lokalne

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej (18517)

2015-05-08

Drukuj
galeria

Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczął 1 kwietnia 2015r. realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Projekt realizują: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - lider oraz partnerzy - Instytut na rzecz Ekorozwoju i norweska organizacja Future in Our Hands.

Projekt ma zwiększyć kontrolę obywatelską nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawić jakość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin, w tym systemów zarządzania energią opisanych w PGN oraz udziału społecznego w tworzeniu i wdrażaniu PGN.

W ramach projektu powstanie Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Z jego pomocą w wybranych gminach przeprowadzone będą pilotażowe kontrole Planów, a w szczególności procesu ich tworzenia, treści i poziomu partycypacji społecznej.

Wyniki kontroli posłużą opracowaniu rekomendacji dla gmin i dopracowaniu Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN. Rezultaty zostaną przedstawione w raporcie oraz w broszurze instruktażowej prezentującej Narzędzie. Raport zostanie rozesłany do wszystkich gmin w Polsce i do ponad 250 organizacji pozarządowych. Ponadto materiały będą też przedstawione i skomentowane na konferencji, przekazane do mediów i udostępnione w Internecie.

Adresatami działań są gminy oraz działające lokalnie organizacje pozarządowe.

Projekt jest podzielony na 4 etapy:

  • opracowanie "Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN" (NKO);
  • przeprowadzenie kontroli PGN w wybranych gminach;
  • opracowanie wniosków i rekomendacji z kontroli (połączone z korektą Narzędzia, jeśli będzie ona konieczna);
  • upowszechnianie rezultatów.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2016.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej