więcej


Inicjatywy lokalne

Warszawa stawia na czystą energię (14340)

2012-05-26

Drukuj

O tym jak przyspieszyć rozwój energetyki odnawialnej w stolicy rozmawiali eksperci samorządowi i branżowi z trzydziestu instytucji podczas warsztatu "Szanse i bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Warszawie". Spotkanie było częścią projektu "Cities on Power", którego liderem jest Warszawa.

Celem spotkania, które odbyło się 15 maja 2012 r., było zebranie informacji od samorządowców, właścicieli firm, zakładów energetycznych, producentów urządzeń i spółdzielni mieszkaniowych, jakie bariery powinny być zniesione, aby zwiększyć inwestowanie w OZE w stolicy. Konkluzje ze spotkania pomogą sformułować wstępne założenia do lokalnego planu działań na rzecz OZE w Warszawie. Przyjęte w nim rozwiązania o charakterze finansowo-organizacyjnym mają zachęcająć do inwestowania w odnawialne źródła energii zarówno przez osoby prywatne jak i instytucje publiczne.

Projekt "Cities on Power" promuje zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Oprócz wypracowania wspólnej koncepcji promocji energii odnawialnej w miastach i prowincjach partnerskich, partnerzy zajmą się oceną efektywności innowacyjnych rozwiązań energetycznych w konkretnych lokalizacjach i opracują szczegółowe dokumenty, pomocne podczas procedur przetargowych. Szczególne znaczenie będą miały te rodzaje energii odnawialnej, które możliwe są do wykorzystania w dużych aglomeracjach miejskich, jak energetyka słoneczna i pompy ciepła. Oprócz Warszawy, która jest liderem projektu, potencjał wykorzystania energii odnawialnej zbadają Turyn, Klagenfurt i Rawenna. Dzięki wykorzystaniu energetyki odnawialnej, mieszkańcy miast zwiększą swoją niezależność energetyczna i poprawią jakość życia, przyczyniając się jednocześnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Międzynarodowy projekt "Cities on Power" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Wartość projektu to ok. 2,3 mln euro, z czego 1,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy do czerwca 2014 r.

 

Więcej o projekcie czytaj w wywiadzie ChronmyKlimat.pl z Magdaleną Zowsik, koordynatorką ds. merytorycznych projektu "Cities on Power"
 Urzędu m.st. Warszawy.

 

źródło: Urząd m.st. Warszawy

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej