więcej


Inicjatywy lokalne

Toruń - eksperymentalna pasieka w mieście (20192)

Mirosława Konicka, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
2017-08-21

Drukuj
galeria

fot. Grzegorz Miałkowski

W ostatnich latach na całym świecie coraz więcej pszczół znajduje miejsce swojego pracowitego życia w miastach. Pszczoły miejskie są mniej narażone na zagrożenia związane np. z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin.

W maju 2017 roku, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, rozpoczął realizację projektu eksperymentalnego chowu pszczół w warunkach miejskich.

Ule zostały ulokowane na gruntach użytkowanych przez GIORiN w Toruniu, w sąsiedztwie upraw wielu gatunków sadowniczych i warzywnych. Są to głównie rośliny testowe, których plony są m.in. przeznaczane do wykorzystania jako materiał odniesienia w badaniach pod kątem pozostałości środków ochrony roślin.

W uprawach tych bowiem nie są stosowane chemiczne środki ochrony roślin. Praca naszych rodzin pszczelich zapewni większą skuteczność zapylania roślin testowych, a dzięki temu ich wyższe plony.

Ochrona pszczół przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków ochrony roślin jest wielką troską naszej Inspekcji. Służy temu prowadzona przez PIORiN kontrola sprawności opryskiwaczy, nadzór nad szkoleniami osób stosujących środki ochrony roślin oraz działania edukacyjne. 

O prawidłowości używania środków ochrony roślin wiele też mówią wyniki realizowanych przez Inspekcję badań pozostałości tych środków w warzywach i owocach. Analogiczne badania miodu, zostaną wykonywane przez w Pracownię Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN. Biorąc pod uwagę ok. 3-kilometrowy zasięg oblotu pszczół, wyniki analiz miodu pozwolą na ocenę rodzaju i ilości ewentualnie stosowanych środków ochrony roślin w uprawach nieodległych ogrodów działkowych i gospodarstw ogrodniczych.

Na początku sierpnia upłynęły trzy miesiące działalności naszej eksperymentalnej pasieki w Toruniu. Możemy stwierdzić, że pomimo kapryśnej pogody tegorocznego sezonu, pszczoły czują się u nas doskonale. Dowodem na to jest chociażby ilość i jakość dotychczas pozyskanego miodu. 

W ostatnich latach na całym świecie, także w Polsce, coraz więcej pszczół znajduje miejsce swojego pracowitego życia w miastach. Miejska lokalizacja uli ma wiele atutów. Zamiast jednorodnych upraw wielkoobszarowych, źródłem pyłku i nektaru dla pszczół miejskich jest obfitość różnych gatunków roślin w ogrodach, parkach i przydrożnych alejach drzew. Na tej różnorodności pożytków zyskuje smak miodu.

Pszczoły miejskie są mniej narażone na zagrożenia związane np. z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin. Ponadto, wyższa temperatura powietrza panująca w mieście skłania pszczoły do częstszych lotów, co może się przyczyniać do większych zbiorów miodu, zaś w czasie okresu spoczynku – zapewnia pszczołom lepsze warunki przetrwania.  

Tworząc eksperymentalną pasiekę w Toruniu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewnił doskonałe warunki jej mieszkańcom, w tym zaciszną lokalizację, dostęp do specjalnych upraw roślin miododajnych oraz wody. Fachową opiekę nad pasieką sprawuje Regionalny Związek Pszczelarski w Toruniu, dbając o zdrowie pszczelich rodzin, a także systematycznie monitorując ich zachowanie i gwarantując pełne bezpieczeństwo otoczenia. Pierwsze miodobranie w naszej małej pasiece odbyło się na początku czerwca br. Wyjmując ramki z uli, Główny Inspektor Andrzej Chodkowski był pod wrażeniem łagodnego usposobienia naszych pszczół. Zaskoczyła też ilość pozyskanego miodu – ponad 9 kilogramów z jednego ula.

Dziś możemy ocenić wyniki badań tego wiosennego, miejskiego miodu pod względem zawartości pozostałości środków ochrony roślin. W analizach wykonanych przez Pracownię Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN, zastosowano czułe metody chromatografii gazowej i cieczowej oraz metodę spektrofotometrii. W ten sposób poszukiwano obecności 188 związków – substancji czynnych najczęściej stosowanych środków ochrony roślin. Uzyskane wyniki analiz pokazują, że miód z Torunia jest chemicznie niemal tak czysty, jak równolegle badany leśny miód ekologiczny.

Jest to wiadomość tym bardziej krzepiąca, że złocisty produkt z naszej pasieki, jako upominek dla gości i partnerów Inspekcji, będzie promować w kraju i zagranicą naszą instytucję, jak również jakość i smak polskiego miodu.   

O dużej aktywności naszych pszczół i ich pracowitości można się przekonać zaglądając na stronę internetową PIORiN, gdzie transmitowany jest obraz z kamerki umieszczonej przy otworze wylotowym jednego z uli.

Mirosława Konicka

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dyrektor

Centralne Laboratorium w Toruniu

źródło: piorin.gov.pl

zdjęcia: Grzegorz Miałkowski, Janina Butrymowicz


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej