więcej


Inicjatywy lokalne

Sukces z dobrą energią! (15153)

2012-12-16

Drukuj

Gmina Bielsko-Biała po raz kolejny została nagrodzona za działania w obszarze efektywności energetycznej. Uroczysta gala konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2012" odbyła się w Senacie RP w Warszawie. Bielsko-Białą uhonorowano II nagrodą i tytułem finalisty w dziedzinie !Lokalna gospodarka energetyczna".

Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – Usługi techniczne" zorganizowany został w ramach projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)". W tegorocznej szóstej już edycji konkursu zgłaszano działania w czterech obszarach związanych z usługami technicznymi: gospodarką komunalną, komunalną gospodarką mieszkaniową, lokalną gospodarką energetyczną (zarządzanie energią, efektywność energetyczna) i transportem.

Bielsko-Biała zdobyło II miejsce w dziedzinie "Lokalna gospodarka energetyczna". Jury doceniło wieloletnie działania gminy w zakresie kampanii edukacyjno-promocyjnej "Bielsko-Biała chroni klimat". Kampania realizowana jest w oparciu o europejski projekt ENGAGE, do którego wybrano jedynie 12 miast-liderów oszczędzania energii z Unii Europejskiej. Kampania skierowana jest do mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji miejskich Bielska-Białej i ma na celu zaangażowanie ich w działania na rzecz poprawy klimatu. Wielowymiarowość akcji zaowocowało już pierwszymi wymiernymi efektami: dzięki działaniom edukacyjnym w 2011 roku zaoszczędzono 7,6 mln kWh energii, co można przeliczyć na kwotę 3 mln zł oszczędności finansowych. Do atmosfery nie wyemitowano dzięki temu ponad 3900 ton CO2 i innych zanieczyszczeń.

Sukces kampanii "Bielsko-Biała chroni klimat" osiągnięto poprzez nowatorskie i niestandardowe działania. Do tej pory zorganizowano m.in. dwie edycje Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, w który zaangażowano wielu partnerów, mieszkańców i firm, które wspólnie działają na rzecz oszczędzania energii. W ramach festiwalu organizowane są liczne konkursy dla przedszkoli i szkół, które cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy Biura Zarządzania Energią oraz Miejskiego Zarządu Oświaty: w tym celu stworzono sieć szkolnych koordynatorów akcji, dzięki czemu kampania przyniosła wymierne efekty edukacyjne. Świadczą o tym osiągnięcia szkoły podstawowej nr 13, która w ciągu dwóch lat dzięki działaniom edukacyjnym zaoszczędziła ponad 50 000 zł bez modernizacji placówki.

Biuro Zarządzania Energią stale prowadzi kampanię, wprowadzając od nowego roku kolejne elementy: szkolenia dla firm z efektywności energetycznej, Kino Dobrej Energii czy Mapę Miejsc Przyjaznych Klimatowi – miejsca, w których pojawią się eko-naklejki promujące oszczędzanie energii.

W konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania" doceniono także wieloletni "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych". Miasto od 2007 roku udziela dotacje mieszkańcom na wymianę nieefektywnych węglowych kotłów grzewczych. Dzięki temu programowi w latach 2007-2012 wymieniono 800 starych kotłów węglowych. Tym sposobem udało się zmniejszyć emisję CO2 o około 6000 ton rocznie oraz zanieczyszczeń pyłowych o około 4000 ton rocznie.

Organizatorzy konferencji to Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich. Tegoroczny konkurs był kontynuacją poprzednich edycji, realizowanych w ramach projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową. Dzięki zebranym doświadczeniom powstaje Baza Dobrych Praktyk (www.dobrepraktyki.pl), które wskazuje najlepsze rozwiązania samorządów.

 

Więcej informacji www.miastodobrejenergii.com.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej