więcej


Inicjatywy lokalne

Strajk dla Ziemi (20688)

2019-01-13

Drukuj
galeria

Badania naukowe pokazują, że jeśli nie podejmiemy działań teraz, to spowodujemy katastrofę klimatyczną w najbliższych dekadach. Nadal możemy ten problem rozwiązać. Ruch Earth Strike uformował plan akcji obejmujący 2019 rok z czterema międzynarodowymi wydarzeniami.

Earth Strike (Strajk dla Ziemi) to oddolny, obywatelski ruch środowiskowy, którego celem jest wywieranie presji na rządy i korporacje na całym świecie, aby podjęły natychmiastowe działania w celu uniknięcia nieodwracalnych i katastrofalnych zmian klimatycznych, wy-wołanych nadmierną emisją CO2 – dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Ruch Earth Strike rozwija się nieustannie i łączy tysiące ludzi na całym świecie, świadomych zagrożeń klimatycznych i zdecydowanych, by im przeciwdziałać. Wśród nas są ludzie wszelkich zawodów, których połączyła ta sama misja – ocalmy Ziemię, nasz dom.

Badania naukowe pokazują, że jeśli nie podejmiemy działań teraz, to spowodujemy katastrofę klimatyczną w najbliższych dekadach. Nadal możemy ten problem rozwiązać. Ale tylko wtedy, gdy zaangażujemy się wszyscy. Jeśli pozwolimy, by globalna średnia temperatura wzrosła o ponad 2 stopnie Celsjusza, skutki będą dramatyczne: upały, susze, pożary, powodzie, huragany, topnienie lodowców, wzrost poziomu oceanów, i wiele innych.

Podstawy naukowe, a także obalone popularne mity i rozmaite wyjaśnienia, są zamiesz-czone i regularnie aktualizowane w przystępnej, popularnonaukowej formie m.in. w portalu internetowym Nauka o klimacie (http://naukaoklimacie.pl), który działa pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego i jest tworzony przez specjalistów.

Także ty i twoja organizacja możecie być wsparciem, którego potrzebujemy, aby osiągnąć nasz wspólny cel. Zacznij pomagać już teraz! Zapoznaj się z naszą misją. Jeżeli chcesz pomóc w organizowaniu polskiej albo rejonowej gałęzi Earth Strike, dołącz do naszego ser-wera Discord! Adres polskojęzycznego serwera #earthstrike Polska (nie wymaga akceptacji, tylko przejście przez proces logowania): https://discordapp.com/invite/CCeYyny Domagaj się, aby ten ruch – wraz ze wszystkimi ludźmi na Ziemi – otrzymał szansę na ocalenie naszego świata.

NASZE POSTULATY

1. Natychmiastowe rozpoczęcie globalnej współpracy wszystkich krajów w celu powstrzymania szkód wyrządzonych klimatowi Ziemi, poprzez jednoznaczne i wiążące porozumienia pomiędzy światowymi liderami, jak i podmiotami korporacyjnymi, zgodnie z wytycznymi IPCC dotyczącymi zmniejszenia o połowę emisji netto CO2 do 2030 r. i zerowej emisji netto do 2050 r.

2. Międzynarodowe, jednoznaczne i wiążące zobowiązania dotyczące zaprzestania destrukcji lasów deszczowych i innych siedlisk dzikiej przyrody, które stanowią ważny element wpływający na klimat.

3. Międzynarodowe, jednoznaczne i wiążące umowy mające na celu pociągnięcie korporacji do odpowiedzialności za wytwarzane przez nie gazy cieplarniane.

DZIAŁANIE

Ruch Earth Strike uformował plan akcji obejmujący 2019 rok z czterema międzynarodo-wymi wydarzeniami. Dodatkowo, każdy rozsądny sposób, np. ulotki, spotkania informa-cyjne, petycje, demonstracje, pomogą powstrzymać katastrofę.

1. 15 stycznia 2019 – Pierwszy Protest Strajk dla Ziemi

2. 27 kwietnia 2019 – Półmetek Protestu Strajk dla Ziemi

3. 1 sierpnia 2019 – Ostrzegawczy Protest przed Strajkiem dla Ziemi

4. 27 września 2019 – Strajk dla Ziemi!

W trakcie wydarzeń:
● będziemy rozdawać materiały informacyjne,
● zaangażujemy lokalnych mieszkańców,
● stworzymy platformy współpracy dla działaczy na rzecz ochrony środowiska i przy-wódców politycznych, którzy wspierają działania przeciwko zmianie klimatu,
● publicznie przedstawimy i zawstydzimy sprawców niszczenia naszego środowiska,
● zastosujemy bezpośrednie działania i nieposłuszeństwo obywatelskie przeciwko sprawcom zmian klimatycznych.

DZIAŁAJ Z EARTH STRIKE

Najbliższe działania związane z ruchem Earth Strike już 15 stycznia, a więc za 2 dni! Gdzie i o której godzinie odbędą się najbliższe akcje:

Białystok, godz. 17:00, Rynek Tadeusza Kościuszki

Olsztyn, godz. 17:00, Plac Jana Pawła II

Bydgoszcz, godz. 17:30, ulica Mostowa

Kraków, godz. 18:00, rynek Główny

Trójmiasto, godz. 18:00, Długi Targ

Poznań, godz. 18:00, Pomnik Starego Marycha

Warszawa, godz. 18:00, Sejm RP, ul. Wiejska

 

Więcej informacji na Facebooku:

https://www.facebook.com/pg/earthstrikepl/events/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/events/2247800498830219/ (Wydarzenie Warszawskie)


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej