więcej


Inicjatywy lokalne

Sanok ma projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (18938)

2015-09-25

Drukuj
galeria

Przez ostatnie kilka miesięcy firma zewnętrzna pracowała nad stworzeniem projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka, którego realizacja ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej oraz wzrost zainteresowania mieszkańców wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Uchwała o przyjęciu planu do realizacji zostanie poddana pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka to dokument, który współtworzyli sami mieszkańcy oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta poprzez wzięcie udziału w badaniu ankietowym. W ten sposób zgłoszono 32 projekty, które będą miały szanse na pozyskanie unijnych pieniędzy w nowym rozdaniu przypadającym na lata 2014-2020. Koncentrują się one głównie na termomodernizacji obiektów (docieplenie, wymiana stolarki okiennej) oraz na zwiększeniu efektywności wykorzystania i wytwarzania energii (np. modernizacja oświetlenia oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Efektem wdrożenia projektów będą oszczędności polegające na zmniejszeniu kosztów m.in. ogrzewania i oświetlenia, a Sanoczanie będą mieli szansę odetchnąć czystszym powietrzem wynikającym z ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera cele strategiczne oraz szczegółowe dla Sanoka. Określają one kierunki działań mających obniżyć zarówno emisję CO2 do atmosfery (ponad 8% w porównaniu z rokiem 2013) jak i końcowe zużycie energii (ograniczenie o ponad 3% w porównaniu z rokiem 2013). Natomiast wielkość produkcji energii z odnawialnych źródeł wynosząca obecnie ok. 8 000 MWh/rok na terenie Sanoka, ma szansę wzrosnąć do roku 2020 o ponad 13%. PGN określa możliwe do uzyskania cele ilościowe w poszczególnych sektorach oraz wskazuje na sposób finansowania przedsięwzięć w nim zawartych.

Koszt wykonania i wypromowania PGN dla Sanoka wynosi 89 915,50 zł, z czego dofinansowanie pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 76 428,17 zł.

Dokument wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko poddany był konsultacjom społecznym w dniach 24.08 – 14.09 br. Projekt w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.sanok.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, na urzędowej stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia, komunikaty”

 

Żródło: Gmina Miasta Sanok


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej