więcej


Inicjatywy lokalne

Rybnik: Skarb Państwa pozwany za zanieczyszczone powietrze (19047)

2015-10-21

Drukuj
galeria

Rybnik: Skarb Państwa pozwany za zanieczyszczone powietrze, flickr.com

50 tysięcy złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane zanieczyszczonym powietrzem w Rybniku. Ryzyko zachorowania, obniżenie komfortu życia i ingerencja w swobodę poruszania – to niektóre ze strat poniesionych przez pozywającego Skarb Państwa.

Oliwer Palarz, który skierował swój pozew do Ministra Środowiska, stwierdza, że zanieczyszczenie powietrza w Rybniku w latach 2010-2015 regularnie przekraczało normy dopuszczalne dla m.in. pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Jako dowód wskazuje raporty dzienne, miesięczne i roczne zawierające pomiary jakości powietrza wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

W pozwie złożonym 13 października 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Rybniku czytamy: – Konieczność zamieszkiwania w terenie, na którym systematycznie dochodzi do przekroczeń norm jakości powietrza powoduje szereg negatywnych konsekwencji.

Oliwer Palarz wymienia dyskomfort psychiczny, poważne obawy o zdrowie związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na astmę, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dodatkowo znaczne zanieczyszczenie powietrza obniża komfort życia poprzez ingerencję w swobodę poruszania się. (w przypadku przekroczenia zanieczyszczenia powietrza władze kierują do mieszkańców komunikaty zalecające pozostawanie w pomieszczeniach).
Składając pozew Oliwer Palarz powiedział: – Chcemy przekazać władzom państwowym sygnał, że nie zamierzamy biernie znosić dalszej bezczynności w zakresie poprawy jakości powietrza.

Jako podstawy prawne umożliwiające złożenie pozwu wymieniono art. 23 Kodeksu cywilnego, podnosząc naruszenie prawa do ochrony życia prywatnego i mieszkania. Oliwer Palarz powołał się również na art. 8 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności. Na gruncie tego przepisu orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdza, że życie na obszarze, na którym występuje skażenie powietrza w przypadku pasywności lub nieefektywności działań władz publicznych zobowiązanych do podjęcia określonych działań, stanowi naruszenie art. 8 Konwencji.

Wygraną w procesie Oliwer Palarz zdecydował się przeznaczyć na szpital bądź hospicjum zajmujące się leczeniem chorób spowodowanych złą jakością powietrza.

Oliwer Palarz jest członkiem stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy, które podejmuje szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Działania prawne podjęte zostały dzięki współpracy Rybnickiego Alarmu Smogowego z Fundacją Frank Bold i Kancelarią Radców Prawnych Sanecki Kowalik Filipcová z Krakowa. Prawnicy Fundacji pod kierunkiem mec. Beáty Filipcovej sporządzili pozew oraz zapewniają Oliwerowi Palarzowi nieodpłatną obsługę prawną.

Źródło: Rybnicki Alarm Smogowy, gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej